Αρπακτικά πτηνά

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Αρπακτικά πτηνά είναι πτηνά τα οποία κυνηγούν κυρίως πετώντας, χρησιμοποιώντας τις οξύτατες αισθήσεις τους, και ειδικά την όρασή τους. Κυνηγούν κυρίως σπονδυλόζωα, συμπεριλαμβανομένων και άλλων πουλιών. Τα νύχια και τα ράμφη τους είναι μεγάλα, ισχυρά και προσαρμοσμένα για την κοπή σάρκας. Ως επί το πλείστον, τα θηλυκά είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα αρσενικά.

Όρνιο