Σπονδυλωτό

συνομοταξία ζώων τα οποία διαθέτουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη σπονδυλική στήλη και το ραχιαίο κεντρικό νευρικό σύστημα

Στη Βιολογία με τον όρο σπονδυλωτό (vertebrate), σύμφωνα με τη ταξινομία του Λινναίου, χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μέλος της ομώνυμης υποσυνομοταξίας Σπονδυλωτά (= Vertebrata) της συνομοταξίας Χορδωτά.

Σπονδυλωτά
Χρονικό πλαίσιο απολιθωμάτων:
Early Cambrian - Recent
Blotched Blue-tongued Lizard, Tiliqua nigrolutea
Blotched Blue-tongued Lizard, Tiliqua nigrolutea
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata)
Υποσυνομοταξία: Σπονδυλωτά (Vertebrata)
Cuvier, 1812
Ομοταξίες

Βλέπε κείμενο

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι οργανισμοί που φέρουν σπονδυλική στήλη όπως είναι: τα ψάρια, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα πτηνά και τα θηλαστικά. Εκτός της σπονδυλικής στήλης ιδιαίτερο μάλιστα γνώρισμα αυτών των οργανισμών είναι η ύπαρξη γνάθου.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία