Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Αρπαλίωνας (Αρπαλίων) είναι γνωστός ένας γιος του Πυλαιμένους, του βασιλιά των Παφλαγόνων. Ως μητέρα του αναφέρεται η Αμφινόμη, η οποία όμως ήταν παντρεμένη με τον Αρίζηλο. Ο Αρπαλίωνας πήρε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο ως σύμμαχος των Τρώων και σε μία από τις μάχες του πολέμου αυτού τον σκότωσε ο Κρητικός ήρωας Μηριόνης. Ο πατέρας του τον θρήνησε πολύ. Ο Αρπαλίων αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Ν, στίχοι 644 κ.ε.).

Αρπαλίωνας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΠυλαιμένης
Στρατιωτική σταδιοδρομία
Πόλεμοι/μάχεςΤρωικός πόλεμος


Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901