Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ένας από τους αγγέλους, σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία. Το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος θεραπεύει» και είναι ένας από τους λίγους αγγέλους που ονοματίζονται στην Αγία Γραφή[1].

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ

Η παρουσία του Αγγέλου Ραφαήλ φαίνεται στο βιβλίο του Τωβίτ η Τωβίθ, όταν απεστάλη από τον Θεό να θεραπεύσει αυτόν από της ασθενείας του, λέγοντας στον γιο του Τωβία τι να κάνει[2]. Επίσης, θεράπευσε τη Σάρρα, τη θυγατέρα του Ραγουήλ, από ένα δαιμόνιο ονόματι Ασμοδαίος[3]. Όπως φαίνεται, ο Άγγελος Ραφαήλ είχε την αρμοδιότητα ή το χάρισμα από τον Θεό να θεραπεύει. Γι' αυτό και η ονομασία του είναι «Ο Κύριος θεραπεύει».

Σημειώσεις και παραπομπέςΕπεξεργασία

  1. . Αναφέρεται στο βιβλίο Τωβίτ που περιλαμβάνεται στον βιβλικό κανόνα της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά όχι της Προτεσταντικής πλην Αγγλικανών, ή του Ιουδαϊκού Τανάκ.
  2. Τωβίας, κεφ. ιβ' εδ.2-10
  3. Τωβίας κεφ.3 εδαφ.7-8