Αρχάγγελος Ραφαήλ

Ένας από τους Αρχαγγέλους, στην Χριστιανική θρησκεία

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ένας από τους αρχαγγέλους, σύμφωνα με την χριστιανική θρησκεία. Το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος θεραπεύει» και είναι ένας από τους λίγους αγγέλους που ονοματίζονται στην Αγία Γραφή[1].

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ

Η παρουσία του Αγγέλου Ραφαήλ φαίνεται στο βιβλίο του Τωβίτ ή Τωβίθ, όταν απεστάλη από τον Θεό για να θεραπεύσει αυτόν από την ασθένειά του, λέγοντας στον γιο του Τωβία τι να κάνει[2]. Επίσης, θεράπευσε τη Σάρρα, τη θυγατέρα του Ραγουήλ, από ένα δαιμόνιο ονόματι Ασμοδαίος[3]. Ο Άγγελος Ραφαήλ έχει την αρμοδιότητα και το χάρισμα από τον Θεό να θεραπεύει, γι' αυτό η ονομασία του είναι «Ο Κύριος θεραπεύει».

Σημειώσεις και παραπομπές Επεξεργασία

  1. . Αναφέρεται στο βιβλίο Τωβίτ που περιλαμβάνεται στον βιβλικό κανόνα της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά όχι της Προτεσταντικής πλην Αγγλικανών, ή του Ιουδαϊκού Τανάκ.
  2. Τωβίας, κεφ. ιβ' εδ.2-10
  3. Τωβίας κεφ.3 εδαφ.7-8