Αρχή επίδρασης του εδάφους

Αρχή επίδρασης του εδάφους στην αεροδυναμική είναι το φαινόμενο κατά το οποίο σημειώνεται μείωση της τριβής στην πτέρυγα ενός αεροσκάφους, όταν αυτό πλησιάζει το έδαφος.

Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται όταν το αεροσκάφος φθάσει σε ύψος από το έδαφος ίσο με 1 ή 1,5 φορές το εκπέτασμα των κύριων πτερύγων του και γίνεται πιο έντονο όταν το αεροσκάφος φθάσει σε ύψος ίσο με το μισό του εκπετάσματος.


Πηγές Επεξεργασία