Ο αρχειονόμος είναι αρμόδιος για την συλλογή, οργάνωση, διαχείριση και διατήρηση του αρχειακού υλικού. Συνήθως, ο επαγγελματίας αρχειονόμος κατέχει πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη της αρχειονομίας ή βιβλιοθηκονομίας και οφείλει να είναι εκπαιδευμένος να καλύπτει της πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών αναφορικά με τα αρχεία. Το αντικείμενο εργασίας του αφορά πρωτίστως στη χρήση των σχετικών απαραίτητων εγχειριδίων για τη διαμόρφωση πρότυπου σχήματος διαχείρισης τεκμηρίων και για την καθιέρωση ταξινομικού συστήματος και έπειτα στην παροχή των αναγκαίων εργαλείων έρευνας για πρόσβαση στην πληροφορία. Ο αρχειονόμος οφείλει επίσης να προβαίνει σε διάφορες αρχειακές εργασίες όπως: την πρόσκτηση, ταξινόμηση, περιγραφή, ευρετηρίαση, συντήρηση και τέλος στην προβολή των τεκμηρίων ώστε να επιτευχθεί πλήρως η άρτια αξιοποίηση του αρχειακού υλικού.

Αρχειονόμος

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Μπάγιας, Ανδρέας. 1999."Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές". Αθήνα: Κριτική.