Ο όρος Αρχηγείο δηλώνει την έδρα (τόπο ή κατάστημα) εγκατάστασης του αρχηγού ή της κεντρικής υπηρεσίας διοίκησης ενός οργανισμού, απ' όπου συντονίζονται όλες ή οι σημαντικότερες λειτουργίες του. Ως στρατιωτικός όρος και σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς σημαίνει την κεντρική διοίκηση ή το κεντρικό επιτελείο στρατιωτικών υπηρεσιών ή σωμάτων ασφαλείας π.χ. Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος, Αρχηγείο ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ ΗQ), κ.λπ.

Παλαιότερα ο Ελληνικός στρατός από το 1878 μέχρι και το 1897 ήταν διαιρεμένος σε τρία αρχηγεία, το Αρχηγείο Λαρίσης, το Αρχηγείο Μεσολογγίου και το Αρχηγείο Αθηνών, κατά γαλλικό πρότυπο, τα οποία μετά την έκβαση του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1897 καταργήθηκαν υπέρ ενός και ενιαίου, (κατά αγγλικό και γερμανικό πρότυπο).

Ο όρος αυτός στην αγγλική αποδίδεται με τα αρχικά H.Q. ή HQ (Headquarters) που χρησιμοποιείται ευρύτερα και στον εμπορικό χώρο όπως σε βιομηχανίες, ναυτιλιακές εταιρίες, τράπεζες κ.λπ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Headquarters στο Wikimedia Commons