Αρύλια

Στα οργανικά μόρια, το αρύλιο αναφέρεται σε οποιαδήποτε χαρακτηριστική ομάδα ή υποκαταστάτη που παράγεται από αρωματικό δακτύλιο, όπως φα

Στα οργανικά μόρια, το αρύλιο αναφέρεται σε οποιαδήποτε χαρακτηριστική ομάδα ή υποκαταστάτη που παράγεται από αρωματικό δακτύλιο, όπως φαινυλομάδα, ναφθύλιο, θειενύλιο, ινδολύλιο, κλπ. (δείτε ονοματολογία οργανικών ενώσεων).[1] Το "αρύλιο" χρησιμοποιείται για συντόμευση ή γενίκευση και το "Ar" χρησιμοποιείται ως δεσμευτικό θέσης για την αρυλομάδα σε χημικά διαγράμματα δομών.

Μια φαινυλομάδα είναι η απλούστερη αρυλομάδα, εδώ ενωμένη με μια αλκυλομάδα.

Μια απλή αρυλομάδα είναι το φαινύλιο, C6H5; παράγεται από το βενζόλιο. Η τολυλομάδα, CH3C6H4, παράγεται από το τολουόλιο (μεθυλοβενζόλιο). Το ξυλύλιο, (CH3)2C6H3, παράγεται από το ξυλένιο (διμεθυλοβενζόλιο), ενώ το ναφθύλιο, C10H7, παράγεται από το ναφθαλίνιο.

Αρυλίωση είναι η χημική διεργασία κατά την οποία μια αρυλομάδα συνδέεται με ένα υπόστρωμα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία