Άνοιγμα κυρίου μενού

Αστραπή (Τορπιλάκατος)

Αστραπή (τορπιλάκατος)
Πληροφορίες
Ναυπηγείο Vosper-Thornycroft, Portsmouth
Ένταξη σε υπηρεσία 11 Απριλίου 1968
Παροπλισμός 20 Ιουλίου 1979
Γενικά χαρακτηριστικά
Εκτόπισμα 95/110 τόνοι
Μήκος 28,9 μέτρα
Πλάτος 7,3 μέτρα
Βύθισμα 2,1 μέτρα
Πρόωση 3 αεροστρόβιλοι PROTEYS 12750 BHP
Ταχύτητα 55 κόμβοι
Πλήρωμα 20 άτομα
Οπλισμός 2 πυροβόλα 40 χιλιοστών, 4 Τ/Σ 21’’
δεδομένα


Πρώην Γερμανικό ‘STRAHL P6194’.

Κατασκευάστηκε στην Βρετανία στα ναυπηγεία Vosper-Thornycroft, Portsmouth. Αρχική αγορά από την Γερμανία που το χρησιμοποίησε από τις 21 Νοεμβρίου 1962 μέχρι τον Απρίλιο του 1967. Ύψωση της Ελληνικής Σημαίας στις 11 Ιανουαρίου 1967. Ενεργοποίηση στις 11 Απριλίου 1968. Παροπλίστηκε στις 20 Ιουλίου 1979.