Το βύθισμα ενός πλοίου είναι η απόσταση της εμφόρτου ισάλου γραμμής (η γραμμή όπου το πλοίο αγγίζει το νερό) από τη βασική γραμμή. Λέγεται αλλιώς έμφορτο ή μέσο βύθισμα. Μαζί με το μήκος και το πλάτος αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός πλοίου που χρησιμεύουν για να διαπιστώσει κανείς αν ένα πλοίο μπορεί να προσεγγίσει σε κάποιο λιμάνι ή να διέλθει κάποιο αμφίγειο, (δίαυλο, διώρυγα ή στενά).

Σε πόδια
Στα μετρικά

Το βύθισμα ενός εμπορικού πλοίου διακρίνεται γενικά σε έμφορτο (πλήρους φόρτου), έρματος ή άφορτο (κενό φορτίου), και ειδικότερα σε πρωραίο, πρυμναίο και μέσο βύθισμα, εκ των οποίων και προσδιορίζεται η συγκεκριμένη διαγωγή πλοίου ή ζυγοστάθμιση πλοίου.

Σε Πόδια, στα Ισπανικά
Μέγεθος ένας πλοίου

Δείτε επίσης

Επεξεργασία