Πολεμικό πλοίο μεταγωγικό οπλιτών, συνήθως μετασκευασμένο ή επίτακτο επιβατηγό.

Τα οπλιταγωγά του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού είναι: