Άνοιγμα κυρίου μενού

Πολεμικό πλοίο μεταγωγικό οπλιτών, συνήθως μετασκευασμένο ή επίτακτο επιβατηγό.

Οπλιταγωγό
ΟνομασίαΟπλιταγωγό
δεδομένα

Τα οπλιταγωγά του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού είναι: