Άνοιγμα κυρίου μενού

Ως εμπορικό πλοίο (merchant ship ή vessel) χαρακτηρίζεται, σε αντιδιαστολή των πολεμικών πλοίων, οποιοδήποτε πλοίο δια του οποίου πραγματοποιείται εμπορική πράξη, μεταφέροντας πάσης φύσεως εμπορεύματα (ξηρά, χύμα, υγρά), ή επιβάτες, ή οχήματα, ή ζώα, ή εκτελεί βοηθητικές εργασίες ή και υπηρεσίες επ΄ ωφελεία οικονομικού κέρδους. Σημαντική διάκριση ενός πλοίου από ένα πλωτό ναυπήγημα γίνεται με βάση την χωρητικότητα. Στη ναυτιλία για να θεωρηθεί ένα πλεούμενο ως πλοίο πρέπει να είναι χωρητικότητας άνω των 10 κόρων, όπου κόρος είναι μονάδα μετρησης της χωρητικότητας και 1 κόρος = 2.83 κ.μ. = 100 κυβικά πόδια.

Συνεπώς ως εμπορικά πλοία δεν χαρακτηρίζονται τα πολεμικά πλοία, τα πλοία των διωκτικών Αρχών, τα ιδιωτικά θαλαμηγά, τα σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας, τα εκπαιδευτικά πλοία, τα επιστημονικής έρευνας, όπως και εκείνα του ναυταθλητισμού.

Ένα σύνολο εμπορικών πλοίων συγκροτούμενο, είτε κατά "τύπο πλοίου", είτε κατά σημαία που φέρουν, απαρτίζει εμπορικό στόλο. Ειδικότερα όμως, όταν το σύνολο αυτό έχει ως κοινό σημείο αναφοράς τη σημαία των πλοίων τότε λέγεται και εθνικός εμπορικός στόλος ή εμπορικός στόλος Χώρας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία