Αστρονομική σταθερά

Μια αστρονομική σταθερά είναι μία σταθερά που χρησιμοποιείται στην Αστρονομία. Οι αστρονομικές σταθερές περιλαμβάνουν «φυσικές» μονάδες αστρονομικών αποστάσεων (όπως η αστρονομική μονάδα, το έτος φωτός και το παρσέκ), «φυσικές» μονάδες χρόνου (το αστρικό έτος, το τροπικό έτος, η αστρική ημέρα), και διάφορες τιμές μαζών κλπ. (π.χ. η μάζα και η μέση ακτίνα της Γης, και η μάζα, η ακτίνα και η λαμπρότητα του Ηλίου). Οι αστρονομικές σταθερές μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνουν και γνήσιες φυσικές σταθερές, όπως είναι η ταχύτητα του φωτός (c), η σταθερά της παγκόσμιας έλξεως (G), ακόμα και η σταθερά του Πλανκ (h).

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία