Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Αστύνοος είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Τρώας που έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Αστύνοος σκοτώθηκε σε αυτό τον πόλεμο μαζί τον συμπατριώτη του Υπείρονα από τον ήρωα Διομήδη, όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Ε, στίχος 144). Ο Διομήδης σκότωσε τον Αστύνοο με ακόντιο, ενώ τον Υπείρονα με σπαθί.
  2. Κι άλλος Τρώας της εποχής του Τρωικού Πολέμου. Αυτός ήταν γιος του Προτιάονος και δεν είναι γνωστό αν σκοτώθηκε στον πόλεμο, απλώς αναφέρεται στην Ιλιάδα (Ο 455) ότι ο Πολυδάμας του έδωσε τα ηνία των αλόγων του άρματος του Κλείτου μετά τον θάνατο του τελευταίου για να τα συγκρατήσει.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901