Ο Ατάμπεης ή Αταμπέης ή Αταμπέκ ή Αταμπέκος είναι εξελληνισμένη τουρκική λέξη εκ του Ατά (= κεφαλή) + Μπέης.
Αρχικά αποτελούσε προσωνύμιο των παιδαγωγών των Σελτζουκιδών πριγκίπων.[1] Αργότερα όταν οι Σουλτάνοι παραχωρούσαν διάφορα τιμάρια στους νεαρούς πρίγκιπες στα οποία υπήρχαν πόλεις και χωριά, η άσκηση εξουσίας σ΄ αυτά γινόταν από τους Αταμπέηδες.

Οι Αταμπέηδες ήταν επίσης αυτοί που αναλάμβαναν τη διοίκηση του κράτους μέχρι την ενηλικίωση του ανήλικου ηγεμόνα, όταν πέθαινε ο βασιλιάς πατέρας. Συχνά όμως σφετερίζονταν το θρόνο και μεταβίβαζαν την εξουσία κληρονομικά στα παιδιά τους.

Οι Αταμπέηδες που προέρχονταν κυρίως από τους Γενίτσαρους και κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των μικρών πριγκίπων, γίνονταν συχνά πολύ ισχυροί και ήταν εκείνοι που παρέσερναν αυτούς αργότερα σε επαναστάσεις και σε εσωτερικές διαμάχες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. René Grousset. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia, Rutgers University Press, 1970, p. 158
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τ.3ος, σ.859