Ο ατμοδρόμων είναι πολεμικό πλοίο, ξύλινο ή μεταλλικό με ιστιοφορία δρόμωνα (Νάβα) με ατμομηχανή για βοηθητική πρόωση.

Οι ατμοδρόμωνες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού είναι:

Πηγές Επεξεργασία

  • Π. Δρανδάκη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, λήμμα "πλοίο".