Ατμοσφαιρική διατάραξη

Με τον όρο ατμοσφαιρική διατάραξη ή ατμοσφαιρική διαταραχή ονομάζεται οποιαδήποτε ανατροπή της ισορροπίας της ατμόσφαιρας καθώς επίσης και κάθε "πεδίο χαμηλού βαρομετρικού" στο οποίο και παρουσιάζονται έκδηλα σημεία δημιουργίας κυκλωνικής κυκλοφορίας του αέρα.

Κυριότερες αιτίες δημιουργίας ατμοσφαιρικών διαταράξεων είναι οι αέριες μάζες και τα δημιουργούμενα όρια αυτών που ονομάζονται μέτωπα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία