Το ατομικό τροχιακό είναι έννοια η οποία εισήχθη στις αρχές του 20ού αιώνα μέσω της κβαντικής θεωρίας και η οποία προσδιορίζει μια περιοχή του τρισδιάστατου χώρου στην οποία υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου. Κάθε ηλεκτρόνιο ενός ατόμου βρίσκεται σε ένα ορισμένο τροχιακό.

Η λέξη «τροχιακό» έκανε την εμφάνισή της στo λεξιλόγιo της επιστήμης το έτος 1932, προτεινόμενη από τον Αμερικανό φυσικό και χημικό Ρόμπερτ Μιούλικεν. Η λύση της εξίσωσης Σρέντινγκερ δίνει ένα σύνολο κυματοσυναρτήσεων καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή ενέργειας του ηλεκτρονίου και περιγράφει μία συγκεκριμένη ηλεκτρονιακή ενεργειακή κατάσταση· η κυματοσυνάρτηση αυτή ονομάζεται «τροχιακό» του ηλεκτρονίου.

Κάθε υποστιβάδα με δευτερεύοντα κβαντικό αριθμό l έχει (2l+1) ατομικά τροχιακά

Δείτε επίσης Επεξεργασία