Ο Αυνάν (εβραϊκά: אונן, ονάν) είναι Βιβλικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται ως δευτερότοκος γιος του Ιούδα και εγγονός του Ιακώβ. Όταν ο αδελφός του, Ηρ, πέθανε, ο Αυνάν υποχρεώθηκε από τον πατέρα του, σύμφωνα με τον "μωσαϊκό νόμο" να νυμφευθεί τη Θάμαρ, χήρα πλέον σύζυγο του αδελφού του. Όταν λοιπόν αυτός ερχόταν σε ερωτική συνεύρεση με την χήρα, για να μη θεωρηθεί το τυχόν τέκνο που θα γεννιόταν ως τέκνο του πεθαμένου αδελφού του, επειδή έτσι θα έχανε τα πρωτοτόκια που είχαν περιέλθει ήδη σ΄ αυτόν, "όταν εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού εξέχεεν επί της γης του μη δούναι σπέρμα τω αδελφώ αυτού". Συνέπεια αυτού ήταν ο Αυνάν, να θανατωθεί στη συνέχεια από τον ίδιο τον Θεό.

  • Από τη βιβλική αυτή αναφορά, που διαγράφεται σαφέστατα, όχι τόσο η έννοια της αμαρτίας όσο η σκοπιμότητα του οικονομικού συμφέροντος, προέρχεται σήμερα ο όρος Αυνανισμός.
  • Επίσης εντύπωση προκαλεί ο συνεχιζόμενος χαρακτηρισμός της χήρας ως γυναίκας του αδελφού και όχι ως συζύγου του Αυνάν, αφού βάσει του υφιστάμενου νόμου την νυμφεύθηκε.
Αυνάν
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΣύζυγοςΘάμαρ
ΓονείςΙούδας ο Προπάτορας και Bat Choua
ΑδέλφιαΗρ
Σηλώμ

Πηγές Επεξεργασία