Αυτοκρατορικό Μηνολόγιο

Το Αυτοκρατορικό Μηνολόγιο είναι μια βυζαντινή συλλογή βιογραφιών αγίων. Κάθε κείμενο είχε στο τέλος του και μια προσευχή για την υγεία και μακροημέρευση του αυτοκράτορα, κατά πάσα πιθανότητα του Μιχαήλ Δ' (1034-1041). Το μηνολόγιο αρχικά περιείχε δύο επί 365 αγιογραφίες, δηλαδή δύο αγιογραφίες για κάθε ημέρα του έτους. Σήμερα σώζονται μόνο 200 κείμενα που ξεχωρίζουν για το μάκρος τους και το υψηλό ύφος τους. Μερικά χειρόγραφα είναι εικονογραφημένα.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • B. Latyšev: Menologii anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt, 2 Bde. Petrograd 1911/12.
  • F. Halkin - A.-J. Festugière: Dix textes inédits tirés du Ménologe Impérial de Koutloumous. Genève: P. Cramer 1984.
  • F. Halkin: Le ménologe impérial de Baltimore (Subsidia Hagiographica 69). Bruxelles: Société des Bollandistes 1985.
  • Francesco D'Aiuto: Nuove elementi per la datazione del Menologio Imperiale: i copisti degli esemplari miniati. In: Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche IX, 8 (1997) 715-747.