Ως Αφανείς αστέρες και κατ΄ επέκταση αφανείς αστερισμοί, χαρακτηρίζονται αντίστοιχα οι αστέρες και οι αστερισμοί που κατά τη φαινομενική περιστροφή της ουράνιας σφαίρας παραμένουν σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, (διανύουν όλη την τροχιά τους) κάτω από τον ορίζοντα του τόπου παρατήρησης, δηλαδή δεν παρατηρούνται, παραμένοντας έτσι συνεχώς αόρατοι.

Οι κύκλοι απόκλισής των δεν τέμνουν αυτόν (τον ορίζοντα) ενώ ουδεμία των μεσημβρινών διαβάσεων αυτών των αστέρων είναι ορατή. Άρα όριο αυτών των αστέρων είναι η άνω μεσημβρινή διάβαση αυτών που φθάνει μόλις υπό τον ορίζοντα, αλλά δεν είναι ορατή, δηλαδή εκείνων που η ετερώνυμος κλίση τους δ = 90° - φ.

  • Συνεπώς αφανείς αστέρες είναι όσοι έχουν ετερώνυμη απόκλιση και μεγαλύτερη των 90° - φ.