Το γεωγραφικό πλάτος (latitude) είναι ένα από τα δύο μεγέθη των γεωγραφικών συντεταγμένων με τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διαφόρων τόπων και πλοίων στην επιφάνεια της γης και κατά προβολή η θέση των αεροσκαφών υπεράνω αυτής. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει την γωνιακή απόσταση των διάφορων τόπων από τον Ισημερινό, ο οποίος έγει γεωγραφικό πλάτος ίσο με 0. Συμβολίζεται με το γράμμα (φ), αγγλικά lat.

  • Το γεωγραφικό πλάτος αποδίδεται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα της μοίρας ή και ως δεκαδικός αριθμός επί των προηγουμένων. Οι μοίρες του γεωγραφικού πλάτους αποδίδoνται πάντα με διψήφιο αριθμό από 00° - 90° Β (Βόρειο), ή 00° - 90° Ν (Νότιο) και στην αγγλική Ν (North) or S (South) αντίστοιχα. (Προσοχή στο Ν αν είναι ελληνικό ή λατινικό).
  • Ιδιαίτερη προσοχή στην αναφορά γεωγραφικού στίγματος: πρώτα δίνεται το γεωγραφικό πλάτος και στη συνέχεια το "γεωγραφικό μήκος", π.χ. φ: 05° 25΄ 45΄΄ Β ή 65° 00΄ 25΄΄ Ν
Παγκόσμιος χάρτης που το φ φαίνεται μεν στις οριζόντιες γραμμές, Παραλλήλους, που όμως προσδιορίζεται επί των καθέτων Μεσημβρινών, αρχής γενομένης από τον Ισημερινό (Βόρεια ή Νότια)
Προσδιορισμός γεωγραφικού πλάτους 50°B, επί τόξου του μεσημβρινού του τόπου.

διαφορα πλατους (Δφ)Επεξεργασία

Διαφορά πλάτους (Δφ) - difference of latitude (D lat.) δύο τόπων: είναι τόξο μεσημβρινού που περιλαμβάνεται μεταξύ των παραλλήλων των τόπων αυτών. Ο μαθηματικός τύπος εύρεσης της διαφοράς πλάτους είναι Δφ = φ ± φ' (όπου φ φ' τα γεωγραφικά πλάτη και + αν είναι ετερώνυμα, ~ αν είναι ομώνυμα) μετρούμενο σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα. Η διαφορά πλάτους λαμβάνει ονομασία βορεία ή νοτία ανάλογα με τη πλεύση που θα ακολουθήσει το πλοίο από το τόπο απόπλου.

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία