Άνοιγμα κυρίου μενού

Οι Αφριγίδες (περσικά: آفریغیان-آل آفریغ) ήταν γηγενής ιρανική δυναστεία της Χωρεσμίας, που κυβέρνησε το αρχαίο βασίλειο της Χωρεσμίας από το 305 έως το 995 μ.Χ. Κατά καιρούς, βρέθηκαν υπό την επικυριαρχία των Σασσανιδών, των Εφθαλιτών Ούννων, του Χανάτου των Γκιοκτούρκων, του Χαλιφάτου των Ομεϋαδών και της αυτοκρατορίας των Σαμανιδών.