Αχουραμάσδα

θεός του Ζωροαστρισμού

Ο Αχουραμάσδα ήταν η κύρια θεότητα των Περσών. Του έδιναν μεγάλη προσοχή διότι ήταν ο Θεός της αλήθειας και της σοφίας.