Η λέμβος (κοινώς βάρκα) είναι ένα μικρό πλωτό μέσο μεταφοράς. Οι βάρκες είναι γενικά μικρότερες από τα σκάφη και τα πλοιάρια. Η κατασκευή μιας βάρκας είναι συνήθως από ξύλο, μέταλλο ή υαλοβάμβακα. Σημειώνεται ότι συνεκδοχικά βάρκα λέγεται και ο χώρος των αεροναυτών στα αερόστατα.

Σωστικές βάρκες σε κρουαζιερόπλοιο

Οι βάρκες χρησιμοποιούνται για συγκοινωνία κοντινών αποστάσεων, σε περιορισμένες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, σε απο-επιβιβάσεις στα λιμάνια και πλοία, για ψάρεμα (ψαροπούλες ή τράτες), για άθλημα ή θαλάσσιους περιπάτους, όπου και ανάλογα της χρήσης τους λαμβάνουν διάφορες ονομασίες.

Συνεπώς η βάρκα είναι ένα θαλάσσιο μέσον, πλωτό ναυπήγημα, «άφρακτο», χωρίς δηλαδή κατάστρωμα (κατά το μεγαλύτερο μέρος), σχεδιασμένο να επιπλέει στο νερό, και να βοηθά στις μετακινήσεις κυρίως σε θαλάσσιες ή λιμναίες προστατευμένες περιοχές.

Διάκριση

Επεξεργασία

Η λέμβος ανάλογα του μέσου πρόωσής της διακρίνεται σε:

  1. Κωπήλατη
  2. Ιστιοφόρο, και
  3. Μηχανοκίνητη, που επιμέρους διακρίνεται σε ατμοκίνητη (ατμάκατο), πετρελαιοκίνητη (πετρελαιάκατο) και βενζινοκίνητη (βενζινάκατο ή κρις κραφτ).

Επίσης ανάλογα του υλικού κατασκευής διακρίνεται σε:

  1. Ξύλινη
  2. Μεταλλική (εκ σιδήρου ή κράματος εξ αλουμινίου)
  3. Πλαστική (πνευστή ή μόνιμη) και
  4. Τσιμέντινη (πειραματική στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο).

Επιμέρους η ξύλινη ανάλογα της αρμολογίας της διακρίνεται σε:

  1. Κλιμακωτής αρμολογίας
  2. Λείας αρμολογίας και
  3. Διαγώνιας αρμολογίας.

Λέμβος - άκατος

Επεξεργασία

Γενικά ως λέμβος χαρακτηρίζεται το μικρό σκάφος (βάρκα) μήκους μέχρι 8-10 μέτρα, που κύριο μέσον πρόωσής του έχει τα κουπιά ή τα ιστία, σε αντιδιαστολή με την άκατο που μέσον πρόωσης έχει την έλικα. Συνεπώς άκατος καθιερώθηκε να λέγεται η μηχανοκίνητη λέμβος που διακρίνεται επιμέρους, ανάλογα με τη φέρουσα μηχανή. Το σύνολο των λέμβων που φέρει ένα πλοίο ή κάποιος φορέας π.χ. ναύσταθμος, ή υπηρεσία λιμένος ή αθλητικός όμιλος λέγονται γενικά εφόλκια. Η ένθεση των εφολκίων των πλοίων, γίνεται επ΄ αυτών με ειδικά μέσα που ονομάζονται επωτίδες.

Ιδιαίτερες ονομασίες

Επεξεργασία

Οι λέμβοι προωθήθηκαν σαν ένα ιδανικό όχημα για μικρές μεταφορές τα πρώτα χρόνια. Γίνονταν όμως πιο ευρύχωρες και κατάλληλες για ήρεμα ποτάμια και θάλασσες. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται το 4000-3000 π.Χ. στον Ινδικό ωκεανό, παίζοντας σημαντικό ρόλο στο εμπόριο μεταξύ των πολιτισμών Ινδίας και Μεσοποταμίας. Υπολείμματα και παραστάσεις αρχαίων τύπων λέμβων έχουν ανακαλυφτεί σε πολλές περιοχές της Ινδικής κοιλάδας.

Ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι λέμβοι έχουν χρησιμοποιηθεί για εμπόριο και θαλάσσια ταξίδια.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία