Βάση (εραλδική)

όρος της εραλδικής


Στην εραλδική, η βάση, είναι ένα σχέδιο το οποίο τοποθετείται κάτω από την ασπίδα. Είναι συνήθως ένα τοπίο, (όπως ένα βουνό ή βράχια), ένα χρυσό βάθρο ή ακόμα και ένα κομμάτι μάρμαρο στο οποίο πατούν και στηρίζονται οι υποστηρικτές.[1][2]

Φόντο Επεξεργασία

Όταν υπάρχουν υποστηρικτές πρέπει να υπάρχει και μία βάση. Πολλές φορές η βάση είναι διακοσμημένη με άνθη. Η βάση, όπως και οι υποστηρικτές απεικονίζει κάποιο χαρακτηριστικό τοπίο και άνθη της περιοχής του φορέα. Αν η βάση εμπεριέχεται στον θυρεό, τότε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του[3]. Εάν όμως δεν υφίσταται κάποιου είδους βάση στον θυρεό, τότε είναι στην ευχέρεια του καλλιτέχνη αν θα την συμπεριλάβει ή όχι[4]. Στο Εθνόσημο της Αυστραλίας η βάση απεικονίζει συνήθως την Acacia pycnantha, το εθνικό λουλούδι. Θα ήταν αποδεκτό να παραλειφθεί το άνθος ή να αντικαταστεθεί με κάτι άλλο, καθώς δεν αποτελεί μέρος του θυρεού.

Παραδείγματα Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Εραλδικά σύμβολα και διάσημα του Βασιλείου της Ελλάδος, Ανδρέας Μέγκος, σελ. 34
  2. Woodcock & Robinson 1990, σελ. 106.
  3. Fox-Davies 1909, σελ. 444.
  4. Fox-Davies 1909, σελ. 441.