Η βακτηριοβιριδίνη, (bacterioviridine, ή Chlorobium Chlorophyll), είναι μια μορφή χλωροφύλλης, κατ΄ άλλους που μοιάζει με τη χλωροφύλλη, που απαντάται κυρίως σε μια κατηγορία αλγών στα κυανόφυτα ή κυανοβακτήρια, καθώς και σε φωτοσυνθετικά βακτήρια, όπως στα πορφυροθειοβακτήρια.

Ειδικότερα, όμως, εντοπίζεται σχεδόν σε όλα τα πράσινα βακτήρια, παράλληλα με έναν άλλο τύπο χλωροφύλλης, τη βακτηριοχλωροφύλλη.