Βακτηριοχλωροφύλλη

Η βακτηριοχλωροφύλλη, (bacteriochlorophyll), είναι μια μορφή χλωροφύλλης, κατ΄ άλλους που μοιάζει με τη χλωροφύλλη, που απαντάται κυρίως στα κυανοβακτήρια, καθώς και σε άλλα φωτοσυνθετικά βακτήρια, όπως στα πορφυροθειοβακτήρια.

Χημικός τύπος Βακτηριοφύλλης


Ειδικότερα όμως τα πράσινα βακτήρια εντοπίζεται ως επί το πλείστον να κατέχουν και έναν άλλο τύπο χλωροφύλλης που ονομάζεται βακτηριοβιριδίνη.