Η βαμβακίαση των πεύκων είναι ένα φαινόμενο ασθένειας των δένδρων που οφείλεται στο κοκκοειδές ημίπτερο έντομο Marchalina hellenica. Το έντομο αυτό ζει στα πεύκα, από τα οποία τρέφεται απομυζώντας τους χυμούς του. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν αποτελεί απειλή για τα πεύκα. Οι μελισσοκόμοι όμως της Ελλάδας, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως από αυτή τη διαδιακασία τα πεύκα βγάζουν στην επιφάνεια του κορμού τους πευκόμελο, έπεισαν το Υπουργείο Γεωργίας να τους επιδοτήσει για να προβούν σε εμβολιασμούς των πεύκων με το συγκεκριμένο έντομο. Το κράτος επέτρεψε αυτή τη διαδικασία καθώς στο ΑΕΠ της Ελλάδας συνέβαλαν σε μεγάλο ποσοστό οι εξαγωγές του μελιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατακλυστούν τα πεύκα της Ελλάδας (σε μεγάλο ποσοστό στην Αττική) από αυτά τα έντομα τα οποία νέκρωσαν τα πεύκα άμεσα, ή έμμεσα από την προσέλκυση λοιπών κολεοπτέρων.

Πεύκο με βαμβακίαση

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η πολιτεία να ευαισθητοποιείται από την καταστροφή των πεύκων, επιδοτώντας έρευνες με αντικείμενο την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αρχικά οι έρευνες προσανατολίζονταν στον ψεκασμό των πεύκων, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται πως είναι επιβλαβές για την χλωρίδα, την πανίδα και τον άνθρωπο. Τώρα οι έρευνες προσανατολίζονται κυρίως σε φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης του εντόμου με χρήση των φυσικών εχθρών του (θηρευτές-έντομα και πουλιά).

Τρόπο αντιμετώπισης αποτελεί επίσης και η πλύση των δέντρων με νερό, αλλά κάτι τέτοιο περιορίζεται σε αστικές/εύκολα προσβάσιμες περιοχές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία