Βαν (όχημα)

όχημα σχεδιασμένο να μεταφέρει εμπόριο

Ένα βαν είναι ένα όχημα το οποίο σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για να μεταφέρει εμπόριο από ένα μέρος στο άλλο. Ένα βαν μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο από ένα SUV, αλλά είναι μικρότερο από ένα κανονικό φορτηγό. Τα βαν είναι φτιαγμένα συγκεκριμένα σε δική του πλατφόρμα σε αντίθεση με βαν που είναι φτιαγμένα σε πλατφόρμα από επιβατικά αυτοκίνητα ή από τα βαν που είναι βασισμένα σε πλατφόρμα από αγροτικά.

Ford Transit αστυνομικό βαν

Τα βαν επίσης έχουν επιβατικές εκδόσεις, τα minibus. Μικρότερα επιβατικά βανάκια είναι τα πολυμορφικά ή και μικρότερες εκδόσεις. Τα βαν ήταν ο πρώτος τύπος από τέτοια οχήματα και μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα. Το πρώτο βαν χρονολογείται οτί φτιάχτηκε το 1896.

Μερικά βαν έχουν κοινά εξαρτήματα με τα αγροτικά της ίδιας μάρκας που τα προσφέρει.