Βαροβαθμίδα ή Βαροβαθμίς ονομάζεται η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης (καθέτου διευθύνσεως επί των ισοβαρών) στη μονάδα της γεωγραφικής απόστασης, που είναι η μία μοίρα. Όταν η βαροβαθμίδα μεταξύ δύο παρακείμενων τόπων έχει τιμή ίση προς το μηδέν, τότε μεταξύ των δύο αυτών τόπων επικρατεί άπνοια, δηλαδή ο αέρας παραμένει οριζόντια ακίνητος, και άνεμοι δεν παρατηρούνται.

Δύναμη βαροβαθμίδαςΕπεξεργασία

Η τιμή της βαροβαθμίδας μεταξύ δύο τόπων ισούται με τη διαφορά πίεσης των τόπων αυτών δια της μεταξύ των απόστασης. Η απόσταση στη προκειμένη περίπτωση μετράται σε γεωγραφικές μοίρες. Η βαροβαθμίδα θεωρείται διάνυσμα με διεύθυνση κάθετη στις ισοβαρείς καμπύλες και φορά από τις υψηλότερες προς τις χαμηλότερες ατμοσφαιρικές πιέσεις.

Βαροβαθμίδες της τάξεως (τιμής) 1mb/1° προξενούν ανέμους ασθενείς, ενώ της τάξεως 4 έως 5mb/1° προξενούν ανέμους θυελλώδεις.

  • Όσο μεγαλύτερη η διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης και μικρότερη η απόσταση μεταξύ δύο τόπων τόσο σφοδρότεροι θα είναι οι άνεμοι που θα ακολουθήσουν.

Συνεπώς η γνώση της βαροβαθμίδας, πάντα μεταξύ δύο τόπων, προσδιορίζει εμπειρικά και τη δύναμη των ανέμων που θα παρατηρηθούν στο χαμηλότερης ατμοσφαιρικής πίεσης τόπο, με διεύθυνση από εκείνη του έτερου τόπου.

ΣημείωσηΕπεξεργασία

Η βαροβαθμίδα αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη κατακόρυφη βαροβαθμίδα

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία