Βασίλισσα Σοφία Ι (εύδρομο)

Το εύδρομον Βασίλισσα Σοφία Ι ήταν ατμόπλοιο από τις Γερμανικές επανορθώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ναυπηγήθηκε το 1906. Στη Μικρασιατική εκστρατεία το 1920-1922, μετά τον εξοπλισμό του χρησιμοποιήθηκε σαν βοηθητικό εύδρομο.

Βασίλισσα Σοφία Ι (εύδρομο)
Πληροφορίες
Έναρξη ναυπήγησης1906
Χρήσηβοηθητικό εύδρομο
Γενικά χαρακτηριστικά
Εκτόπισμα4200 ΤΝ.
Μήκος388 πόδια
Πλάτος51 πόδια
Βύθισμα25 πόδια
Πρόωση2000 ΗΡ
Ταχύτητα10,5 κόμβοι
Οπλισμός1 Bethlem 4’’ πυροβόλο, 1 Krupp 3’’/50 πυροβόλο, 2 μυδράλια, 2 Α/Α