Βασικά μέταλλα

κυρίαρχα μέταλλα του παγκόσμιου εμπορίου μετάλλων

Ο όρος Βασικά μέταλλα αποδίδεται κυρίως στα κυρίαρχα μέταλλα του παγκόσμιου εμπορίου μετάλλων που φέρουν ιδιαίτερη χρηματιστηριακή αξία, αποτελώντας ουσιαστικά ιδιαίτερο χρηματιστηριακό δείκτη στις διάφορες αγορές εμπορευμάτων. Στα μέταλλα αυτά δεν περιλαμβάνονται ο χρυσός, η πλατίνα, ο άργυρος κ.ά. που αποτελούν ιδιαίτερους χρηματιστηριακούς δείκτες εμπορευμάτων.

Στα βασικά μέταλλα περιλαμβάνονται το Αλουμίνιο, το Νικέλιο, ο Χαλκός, ο Κασσίτερος, ο Ψευδάργυρος και ο Μόλυβδος, καθώς και τα σημαντικότερα κράματα αυτών. Τα μέταλλα αυτά φέρονται σε χρηματιστηριακούς πίνακες επίσημων και ανεπίσημων τιμών αγοράς και πώλησης εκάστου, τοις μετρητοίς ή σε τρίμηνη προθεσμία. Σημειώνεται ότι στις χρηματιστηριακές αγορές ανά ηπείρους οι πίνακες των βασικών μετάλλων διαφέρουν ιδιαίτερα στο εμπόριο κραμάτων περιλαμβάνοντας έτσι διαφορετικά κράματα.

Μια άλλη επίσης σημαντική κατηγορία βασικών μετάλλων των χρηματιστηρίων είναι τα λεγόμενα στρατηγικά μέταλλα οι τιμές των οποίων ορίζονται ανάλογα ανά κιλό, τόνο ή λίβρα. ή ακόμα και ανά ουγγιά.