Ο όρος Βασική γραμμή (Base Line) είναι ένας σημαντικότατος όρος της Ναυπηγικής, ιδιαίτερα στη γεωμετρία σκάφους και στις ναυπηγικές γραμμές.

Περιέργως λέγεται γραμμή, παρά το γεγονός ότι είναι επίπεδο και όχι γραμμή, ονομάζεται όμως έτσι προς διευκόλυνση των ναυπηγικών σχεδίων όπου και συμβολίζεται με τα γράμματα BL. Ορίζεται ως ο άξονας των νομέων του πλοίου, στα δε σχέδια εγκάρσιας απεικόνισης φέρεται ως επίπεδο (οριζόντια γραμμή) της τρόπιδας. Από της γραμμής αυτής υπολογίζονται πολλές διαστάσεις των πλοίων και κυρίως το βύθισμα αυτών.