Ο Βιάνωρ ήταν γραμματικός και επιγραμματοποιός από την Βιθυνία. Έζησε στις αρχές του Α΄ μ.Χ. αιώνα και περιλαμβανόταν στον Στέφανο του Φιλίππου. Σώζονται περί τα 21 επιγράμματά του, από τα πολύ καλά της Παλατινής Ανθολογίας.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Αριστόξενος Σκιαδάς, εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, λήμμα Βιάνωρ (εκτενές).