Βικιπαίδεια:Αυτεπιβεβαιωμένοι χρήστες

Η ιδιότητα του αυτεπιβεβαιωμένου χρήστη είναι ένα επίπεδο πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες της Βικιπαίδειας.

Ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε χρήστη, όταν έχουν περάσει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες από την εγγραφή του.

Οι αυτεπιβεβαιωμένοι χρήστες μπορούν να μετακινούν σελίδες, να επεξεργάζονται ημιπροστατευμένες σελίδες και να επιφορτώνουν αρχεία. Επίσης δεν τους ζητείται να εισάγουν κωδικό CAPTCHA σε καμία περίπτωση.