Βικιπαίδεια:Επιφόρτωση αρχείου

Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το δημιουργό και την άδεια χρήσης του έργου; Επεξεργασία

 

Αν δε γνωρίζουμε το δημιουργό του έργου, δε γνωρίζουμε τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του.

Αν δε γνωρίζουμε το δημιουργό του έργου, ούτε το χρόνο που αυτό δημιουργήθηκε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε, τότε δεν γνωρίζουμε το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν το έργο. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την άδεια χρήσης του έργου (αν υπάρχει τέτοια).

Έχουμε εντολή να παρέχουμε αποκλειστικά έργα που είναι γνωστό ότι διατίθενται με μία ελεύθερη άδεια (βλ. ελεύθερο περιεχόμενο) ή αποτελούν κοινό κτήμα (public domain). Δηλαδή, έργα για τα οποία είναι γνωστό ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε δημιουργού.

Συνεπώς, κάθε έργο άγνωστου δημιουργού ή άγνωστου καθεστώτος πνευματικών δικαιωμάτων (άδεια χρήσης), θα διαγράφεται. Παρακαλούμε μην επιφορτώνετε τέτοιου είδους έργα.

Για βοήθεια στον καθορισμό του δημιουργού ενός έργου ή της άδειας χρήσης του, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Αγορά.