Βικιπαίδεια:Επαναφορά σελίδας

Η επαναφορά μιας σελίδας δηλώνει τη διαδικασία ακύρωσης των τροποποιήσεων που έγιναν σε αυτή μετά από κάποια παλαιότερη έκδοσή της. Αποτέλεσμα της επαναφοράς είναι η διαμόρφωση ενός λήμματος ως πιστό αντίγραφο μιας προγενέστερης έκδοσης.

Απλοί χρήστες (μη διαχειριστές)

Επεξεργασία
  • Επιλέξτε το "ιστορικό" της σελίδας (δίπλα από την επιλογή "επεξεργασία").
  • Επιλέξτε το σύνδέσμο που αναγράφει την ώρα και ημερομηνία της παλαιότερης έκδοσης που επιθυμείτε να επαναφέρετε.
  • Η σελίδα που θα φανερωθεί αναγράφει κάτω από τον τίτλο την ώρα και ημερομηνία της συγκεκριμένης έκδοσης. Δύο επιπλέον σύνδεσμοι (Παλαιότερη έκδοση και Νεότερη έκδοση) σας οδηγούν σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες εκδόσεις.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την σωστή έκδοση που θέλετε να επαναφέρετε και στη συνέχεια επιλέξτε την "επεξεργασία" της σελίδας.
  • Κατά την επεξεργασία, θα παρατηρήσετε μια προειδοποίηση πως επεξεργάζεστε μια παλιά έκδοση του συγκεκριμένου λήμματος.
  • Εφόσον είστε βέβαιοι πως θέλετε να επαναφέρετε τη σελίδα, μπορείτε να την αποθηκεύσετε. Προκειμένου να φανεί στις πρόσφατες αλλαγές πως πρόκειται για επαναφορά παλαιότερης έκδοσης, συνιστάται η προσθήκη του κατάλληλου σχολίου στη "Σύνοψη" (π.χ επαναφορά ή revert ή rv).

Διαχειριστές

Επεξεργασία

Στις σελίδες συνεισφοράς των χρηστών, οι διαχειριστές διαθέτουν μία επιπλέον επιλογή/σύνδεσμο που ονομάζεται "Επαναφορά στην προηγούμενη" και εμφανίζεται στην τελευταία τροποποίηση του χρήστη. Η ίδια επιλογή εμφανίζεται επίσης στην προβολή της διαφοράς μεταξύ των δύο πιο πρόσφατων αλλαγών (από την σελίδα των πρόσφατων αλλαγών). Με τη συγκεκριμένη επιλογή γίνεται η επαναφορά μιας σελίδας μαζί με ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα σύνοψης. Αν στη διάρκεια της διαδικασίας κάποιος άλλος χρήστης τροποποιήσει την ίδια σελίδα, θα λάβετε ένα μήνυμα του συστήματος.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, παρέχεται στους διαχειριστές προκειμένου να είναι σε θέση να επαναφέρουν σελίδες πιο γρήγορα, ειδικά σε περιπτώσεις βανδαλισμού.

Συνεχείς επαναφορές (συντακτικές διαμάχες)

Επεξεργασία

Η πολιτική της Βικιπαίδειας υπαγορεύει πως ένας χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να επαναφέρει μια σελίδα περισσότερο από τρεις φορές μέσα σε μία ημέρα. Το όριο αυτό θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Δείτε τον Κανόνα τριών επαναφορών για περισσότερες πληροφορίες. Ο κανόνας των τριών επαναφορών βοηθά στην αποτροπή συντακτικής διαμάχης και η παραβίαση του μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινό αποκλεισμό ενός χρήστη.

Οι συντακτικές διαμάχες που συνοδεύονται πολλές φορές από συνεχόμενες επαναφορές προηγούμενων εκδόσεων ενός λήμματος, καθιστούν λιγότερο εύχρηστο το "ιστορικό" μιας σελίδας, καταναλώνουν άσκοπα χώρο στη βάση δεδομένων αλλά και εμφανίζονται στις πρόσφατες αλλαγές ενώ δεν αποτελούν ουσιαστικά επικοδομητικές τροποποιήσεις.

Επεξηγήσεις

Επεξεργασία

Η επαναφορά μιας σελίδας και η ταυτόχρονη ακύρωση των τροποποιήσεων ενός άλλου χρήστη, στην περίπτωση που δεν πρόκειται για βανδαλισμό, είναι προτιμότερο να συνοδεύεται από επεξηγήσεις σχετικά με το λόγο της επαναφοράς. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στη "σύνοψη" (πριν την οριστική αποθήκευση) είτε πιο εκτεταμένα στην σελίδα συζήτησης του λήμματος. Οι επεξηγήσεις βοηθούν παράλληλα και τους χρήστες που δεν έχουν ανάμειξη στο συγκεκριμένο λήμμα.