Ο διορθωπόλεμος είναι αντιδημιουργικός και καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη συναίνεσης.

Διορθωπόλεμος ή πόλεμος επεξεργασιών συμβαίνει όταν συντάκτες οι οποίοι διαφωνούν σχετικά με το περιεχόμενο μιας σελίδας αναιρούν κατ' επανάληψη ο ένας τις συνεισφορές του άλλου, αντί να προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφωνία μέσω της συζήτησης. Ο διορθωπόλεμος είναι αντιδημιουργικός και προκαλεί εχθρότητα μεταξύ των συντακτών, κάτι που καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη συναίνεσης. Οι χρήστες που συμμετέχουν σε διορθωπολέμους διακινδυνεύουν να υποστούν φραγή ή ακόμη και να αποκλειστούν. Σημειώστε ότι συντάκτης που επαναφέρει επανειλημμένα την προτιμώμενη εκδοχή του διεξάγει διορθωπόλεμο, άσχετα από το αν οι αλλαγές ήταν δικαιολογημένες: Η δικαιολογία «αλλά οι δικές μου επεξεργασίες ήταν σωστές, οπότε δεν ήταν διορθωπόλεμος» δεν ευσταθεί.


Τι είναι διορθωπόλεμος

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια ενθαρρύνει τους συντάκτες να είναι τολμηροί. Εντούτοις ενώ μια δυνητικά αμφιλεγόμενη αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί για να εξακριβώσετε αν υπάρχει αντίρρηση, κάποιος άλλος συντάκτης μπορεί να την αναιρέσει. Αυτό έχει διατυπωθεί ως κύκλος τόλμης, αναίρεσης, συζήτησης. Διορθωπόλεμος παρουσιάζεται μόνον αν η κατάσταση εξελίσσεται σε σειρά διαδοχικών αλληλοαναιρέσεων. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρείται διορθωπόλεμος κάθε αναίρεση ή αμφιλεγόμενη επεξεργασία:

 • Αναίρεση βανδαλισμού δεν είναι διορθωπόλεμος. Ωστόσο, λάβετε υπ' όψιν ότι η επεξεργασία από μονομερή οπτική γωνία, η γενική προσθήκη ή αφαίρεση περιεχομένου, όπως και άλλες καλή τη πίστει αλλαγές δεν θεωρούνται βανδαλισμός. Δείτε Βικιπαίδεια:Βανδαλισμός§Τύποι βανδαλισμού και §Τι δεν είναι βανδαλισμός.
 • Αναίρεση με σκοπό την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών δεν θεωρείται διορθωπόλεμος. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις βιογραφίες ζώντων προσώπων, σε περίπτωση εισαγωγής αρνητικού και μη τεκμηριωμένου περιεχομένου, ο κίνδυνος βλάβης είναι τέτοιος ώστε απαιτείται η αναίρεση.
 • Αναίρεση επεξεργασιών από χρήστες αποκλεισμένους ή σε φραγή δεν είναι διορθωπόλεμος.
 • Αναίρεση επεξεργασιών κάποιου στη δική του σελίδα χρήστη σπανίως αποτελεί διορθωπόλεμο. Παραδοσιακά, η Βικιπαίδεια προσφέρει μεγάλη ελευθερία στους χρήστες να διαχειρίζονται τις σελίδες χρηστών τους κατά το δοκούν, αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες για τις σελίδες χρήστη.

Κατά την αναίρεση, θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους. Αυτό μπορεί να γίνει με τη σύνοψη επεξεργασίας ή/και τη Σελίδα συζήτησης.

Κανόνας τριών επαναφορών

Επεξεργασία

Συντάκτες που εμπλέκονται σε διορθωπόλεμο είναι δυνατόν να αποκλειστούν από την επεξεργασία για την αποφυγή περαιτέρω αναστάτωσης. Ενώ οποιαδήποτε διαταρακτική επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, υπάρχει συγκεκριμένο όριο που ονομάζεται «κανόνας των τριών επαναφορών» (Κ3Ε), η παραβίαση του οποίου οδηγεί συχνά σε φραγή.

Ο κανόνας τριών επαναφορών είναι:

Στη Βικιπαίδεια υφίσταται ανώτατο όριο επαναφορών γνωστό ως κανόνας των τριών επαναφορών. Επαναφορά σελίδας σημαίνει αναίρεση των επεξεργασιών άλλων συντακτών. Ο Κ3Ε ορίζει ότι ο συντάκτης δεν πρέπει να πραγματοποιεί περισσότερες από τρεις αναιρέσεις, εν όλω ή εν μέρει, είτε πρόκειται για το ίδιο είτε για διαφορετικό περιεχόμενο, σε μία σελίδα εντός 24 ωρών. Τυχόν αναίρεση για τέταρτη φορά λίγο έξω από το όριο των 24 ωρών είναι πιθανόν να αντιμετωπίζεται ως παραβίαση του Κ3Ε, ειδικά αν συμβαίνει κατ' επανάληψη ή σε συνδυασμό με άλλη παρόμοια συμπεριφορά. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως η αναίρεση βανδαλισμού ή ξεκάθαρων παραβιάσεων σε βιογραφίες ζώντων προσώπων. Μια επεξεργασία ή σειρά επεξεργασιών που αναιρεί ενέργειες άλλων συντακτών —είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει— μετράει ως μία επαναφορά. Παραβιάσεις του κανόνα συνήθως επιφέρουν φραγή για 24 ώρες.

Ο κανόνας των τριών επαναφορών αποτελεί συμβατικό όριο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζεται πόλεμος επεξεργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι ο ορισμός του τι σημαίνει «διορθωπόλεμος», είναι δε απολύτως εφικτό να υφίσταται διορθωπόλεμος χωρίς παραβίαση του κανόνα των τριών επαναφορών. Σε κάθε περίπτωση, οι επαναλαμβανόμενες επαναφορές δυσχεραίνουν την εξέλιξη των λημμάτων. Σημειώστε ότι περισσότερες από μία επαναφορές μιας σελίδας υποδηλώνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο είναι προτιμότερο να συζητηθεί στη σχετική σελίδα συζήτησης.

Αν και η πολιτική δίνει το δικαίωμα στους διαχειριστές να θέσουν φραγή σε χρήστη που παραβιάζει τον κανόνα, δεν τους υποχρεώνει να προβούν σε τέτοια ενέργεια, ιδίως αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με διαφορετικό τρόπο. Ο κανόνας στοχεύει στον περιορισμό των αλλεπάλληλων επαναφορών και όχι στην τιμωρία των χρηστών.

Οι συντάκτες που παραβιάζουν τον κανόνα συνήθως θα υποστούν φραγή για 24 ώρες την πρώτη φορά. Ακόμη και χωρίς παραβίαση του Κ3Ε, ο διαχειριστής μπορεί να παρέμβει, αν πιστεύει ότι η συμπεριφορά ενός χρήστη προκαλεί διορθωπόλεμο, και κάθε χρήστης μπορεί να αναφέρει διορθωπόλεμο χωρίς να έχει παραβιαστεί ο κανόνας των τριών επαναφορών. Ο κανόνας δεν παραχωρεί δικαίωμα σε κάποιον να επαναφέρετε μια σελίδα συγκεκριμένο αριθμό φορών (εν προκειμένω, λιγότερες από τρεις φορές).

Λεπτομέρειες

Επεξεργασία
 1. Η πολιτική εφαρμόζεται σε επαναφορές μίας συγκεκριμένης σελίδας και όχι γενικά σε συνολικά τρεις επαναφορές σελίδων την ημέρα.
 2. Η πολιτική δεν αφορά σε επαναφορές που γίνονται από χρήστη ο οποίος αναιρεί δικές του αλλαγές και επαναφέρει σε έκδοση που ο ίδιος έχει αποθηκεύσει.
 3. Η πολιτική εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης μετονομασίας, αλλαγής τίτλων και υποτίτλων, αλλαγής ορθογραφίας λέξεων ή διαγραφής μέρους ενός λήμματος και/ή αντικατάστασής του με τμήμα προηγούμενης έκδοσης.
 4. Για την εφαρμογή της φραγής με βάση τον κανόνα, είναι συχνά χρήσιμο να λαμβάνεται υπ' όψιν από τους διαχειριστές η σοβαρότητα των αλλαγών που προωθούν οι επαναφορές.
 5. Ο κανόνας ισχύει ανά πρόσωπο και όχι ανά λογαριασμό ή IP. Η πιθανή χρήση εικονικών λογαριασμών ή εναλλακτικών IP με μοναδικό σκοπό την επίτευξη περισσότερων επαναφορών θα τίθεται στην κρίση των διαχειριστών.

Εξαιρέσεις

Επεξεργασία

Από τον κανόνα των τριών επαναφορών εξαιρούνται:

 • Σελίδες που έχουν υποστεί βανδαλισμό και αποκαθίστανται.
 • Επεξεργασίες σελίδων χρηστών από τους ίδιους τους χρήστες, αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες για σελίδες χρήστη.
 • Η σελίδα του αμμοδοχείου.
 • Αναστροφές συνεισφορών από φραγμένους χρήστες που παραβιάζουν τη φραγή τους, καθώς και από μαριονέτες φραγμένων χρηστών.
 • Αφαίρεση ξεκάθαρης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή περιεχομένου το οποίο αναντίρρητα παραβιάζει την πολιτική εύλογης χρήσης.

Αν θεωρείτε ότι η επαναφορά σας συνιστά εξαίρεση, βεβαιωθείτε ότι αφήνετε σαφή σύνοψη επεξεργασίας ή δημιουργήστε ξεχωριστή ενότητα στη σελίδα συζήτησης που εξηγεί την εξαίρεση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην επαναφέρετε. Αντ' αυτού, συμβάλετε στην επίλυση της διαφοράς και ιδίως ζητήστε βοήθεια στις σχετικές σελίδες συζήτησης και στο σημειωματάριο των διαχειριστών.

Αντιμετώπιση φραγής

Επεξεργασία

Αν ένας χρήστης υποστεί φραγή σύμφωνα με τον κανόνα των τριών επαναφορών, θα πρέπει κατ' αρχάς να επιβεβαιώσει από το ιστορικό της σελίδας ότι πράγματι υπέπεσε στην τέταρτη επαναφορά εντός μίας ημέρας.

 • Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε θα πρέπει να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον διαχειριστή που εφάρμοσε τον κανόνα ζητώντας την άρση της φραγής.
 • Αν η φραγή είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα κανόνα, τότε θα πρέπει να περιμένει μία ημέρα, όσο διαρκεί η φραγή που θέτουν οι διαχειριστές.

Χρήστες που θεωρούν ότι γίνεται μονόπλευρη ή εν γένει κακή εφαρμογή του δικαιώματος φραγής εκ μέρους των διαχειριστών, μπορούν να απευθύνονται στο σημειωματάριο των διαχειριστών.

Αντιμετώπιση διορθωπολεμικής συμπεριφοράς

Επεξεργασία

Τι να κάνετε αν δείτε διορθωπολεμική συμπεριφορά

Επεξεργασία
 
Εάν διεξαχθεί πόλεμος επεξεργασιών, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσπαθήσουν να συζητήσουν το ζήτημα στη σελίδα συζήτησης και να το επιλύσουν.

Είναι καλύτερο να αναζητήσετε βοήθεια στην αντιμετώπιση του θέματος παρά να εμπλακείτε σε διορθωπόλεμο. Όταν γίνεται αντιληπτή η διαφωνία, ένας, δύο ή και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σταματήσουν τις αλληλοαναιρέσεις και να συζητήσουν το ζήτημα στη σελίδα συζήτησης ή να ζητήσουν βοήθεια σε κατάλληλους χώρους. Άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις για την κοινότητα προτείνονται στο #Πώς οι έμπειροι χρήστες δεν εμπλέκονται σε διορθωπολέμους.

Εάν, παρά την προσπάθεια, ένας ή περισσότεροι χρήστες αποτυγχάνουν να σταματήσουν τους διορθωπολέμους, αρνούνται να συνεργαστούν ή να λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τις πληροφορίες που τους δόθηκαν και δεν προχωρούν σε κατάλληλα βήματα για την επίλυση διαφορών, μπορεί να υποβληθεί αίτημα για διαχειριστική εμπλοκή μέσω αναφοράς στο σημειωματάριο διαχειριστών. Δεν απαιτείται προειδοποίηση, αλλά αν ο χρήστης φαίνεται να μη γνωρίζει ότι ο διορθωπόλεμος απαγορεύεται, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με αυτή την πολιτική μέσω μηνύματος στη σελίδα χρήστη του. Αποφύγετε να αναρτήσετε προειδοποίηση αν συμμετέχετε ενεργά στον διορθωπόλεμο, διότι μπορεί να θεωρηθεί επιθετική ενέργεια. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συντάξετε δικό σας μήνυμα προς τον χρήστη, κατάλληλο για την κατάσταση, με σκοπό την εξομάλυνση της διένεξης.

Πώς οι έμπειροι χρήστες δεν εμπλέκονται σε διορθωπολέμους

Επεξεργασία

Μόλις καταστεί σαφές ότι υπάρχει διαφωνία, αποφύγετε να βασίζεστε αποκλειστικά σε περιλήψεις επεξεργασίας και συζητήστε το θέμα στη σελίδα συζήτησης του λήμματος, όπου κάποιος έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ενδεικτικά στοιχεία και να επιχειρήσει να επιλύσει τη διαφορά. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει προθεσμία και ότι οι συντάκτες μπορούν να προσθέσουν κατάλληλες ετικέτες σήμανσης σε προβληματικές ενότητες. Όταν η συζήτηση δεν καταλήγει σε συμπέρασμα, η παρουσία περισσοτέρων μπορεί να οδηγήσει σε συμβιβασμό. Εξετάστε το ενδεχόμενο να πάρετε και τρίτη γνώμη ή να κάνετε αίτηση για σχόλια. Ουδέτεροι συντάκτες που γνωρίζουν τη διαμάχη μπορούν να βοηθήσουν ώστε να περιοριστούν οι παράλογες επεξεργασίες, ενώ παράλληλα θα οικοδομήσουν συναίνεση με σκοπό τη λήξη της διαμάχης. Εάν αποτύχουν αυτές οι μέθοδοι, αναζητήστε ανεπίσημη και επίσημη επίλυση διαφωνιών και διαμεσολάβηση.

Ορισμένοι έμπειροι συντάκτες υιοθετούν σκόπιμα την τακτική να αναστρέφουν μόνο επεξεργασίες που καλύπτονται από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις ή περιορίζονται σε μία μόνο αναστροφή. Αν υπάρξει περαιτέρω διαμάχη, επιδιώκουν τον διάλογο ή την εξωτερική βοήθεια αντί να κάνουν το πρόβλημα χειρότερο· εν ολίγοις, κάνουν επαναφορές μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αυτή η τακτική μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πρόσφορη για αμφιλεγόμενα θέματα, στα οποία οι απόψεις είναι διιστάμενες και τα υπάρχουν ισχυρά αισθήματα, με αποτέλεσμα συχνές αντιπαραθέσεις.

Εν κατακλείδι: Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική και μη συμμετάσχετε σε πολεμικές επεξεργασίες. Αντί να επαναφέρετε ή να αναιρείτε κατ' επανάληψη μια εκδοχή τού λήμματος, συζητήστε το θέμα με τους άλλους. Αν είναι όντως απαραίτητη η επαναφορά, ένας άλλος συντάκτης μπορεί επίσης να το διαπιστώσει και να το κάνει (χωρίς να τον προτρέψετε ο ίδιος), κάτι που αποδεικνύει συναίνεση για την ενέργεια. Ζητήστε προστασία της σελίδας αντί να γίνετε μέρος της διαφοράς κάνοντας αναστροφές, εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι προστασίας.

Διαχειριστική αντιμετώπιση

Επεξεργασία

Οι διαχειριστές αποφασίζουν εάν θα δώσουν προειδοποίηση ή θα θέσουν φραγή. Αυτές αποσκοπούν στην πρόληψη, την αποτροπή και την αλλαγή της διαταρακτικής συμπεριφοράς, όχι στην τιμωρία της. Όταν είναι κατάλληλη η φραγή, 24 ώρες είναι η συνήθης διάρκεια την πρώτη φορά. Οι διαχειριστές τείνουν να επιβάλλουν μεγαλύτερες φραγές για επανειλημμένες ή επιδεινούμενες παραβιάσεις και θα εξετάζουν άλλους παράγοντες, όπως η ευγένεια και οι προηγούμενες φραγές. Όπου πολλοί συντάκτες εμπλέκονται σε διορθωπόλεμο ή παραβιάζουν τον Κ3Ε, οι διαχειριστές θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις πλευρές, καθώς η αδικία μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Σύμφωνα με την οδηγία (Βικιπαίδεια: Διαχειριστές), «οι διαχειριστές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τους προς όφελός τους ή σε μια διαφωνία περιεχομένου (ή λήμματος) όπου αποτελούν εμπλεκόμενο μέρος (ή σημαντικό συντάκτη) ή εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθεί σημαντική σύγκρουση κινήτρων».

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Περαιτέρω ανάγνωση

Επεξεργασία