Άνοιγμα κυρίου μενού

Η πολιτική αποκλεισμού της Βικιπαίδειας είναι μια επίσημη ανάκληση δικαιωμάτων επεξεργασίας σε μία ή περισσότερες σελίδες της Βικιπαίδειας, συνήθως ένα λήμμα ή μια ολόκληρη θεματική ενότητα, αν και είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε όλη την έκταση του εγχειρήματος. Ο αποκλεισμός μπορεί να είναι προσωρινός ή μόνιμος. Η στερεότυπη πρόσκληση της Βικιπαίδειας "επεξεργασία της σελίδας" δεν εφαρμόζεται σε αποκλεισμένους χρήστες.

Οι χρήστες είναι δυνατόν να αποκλειστούν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επίλυση διαφωνίας, ή από μη εμπλεκόμενους διαχειριστές που εφαρμόζουν αποφάσεις της κοινότητας.

Οι αποκλεισμοί είναι κοινωνικά προϊόντα, και δεν επιβάλλονται μέσω του λογισμικού MediaWiki. Ωστόσο, χρήστες που παραβιάζουν τον αποκλεισμό είναι πιθανό να φραγεί εντελώς η πρόσβαση στο λογαριασμό τους ως μέσο επιβολής του αποκλεισμού.

Δεν πρέπει να συγχέεται ο αποκλεισμός με τη Φραγή, που είναι τεχνικός μηχανισμός και χρησιμοποιείται για την αποτροπή επεξεργασίας στη Βικιπαίδεια λογαριασμού ή ανώνυμης IP. Αν και οι φραγές συνιστούν μηχανισμό επιβολής αποκλεισμού, χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε ζητήματα βανδαλισμού και παραβιάσεις του κανόνα των τριών επαναφορών.

Πίνακας περιεχομένων

Η απόφαση για αποκλεισμόΕπεξεργασία

Η απόφαση για αποκλεισμό κάποιου χρήστη μπορεί να προκύψει από διάφορες πηγές:

 1. Η κοινότητα της Βικιπαίδειας είναι δυνατόν να αποφασίσει μέσω Συναίνεσης, να εφαρμόσει τον αποκλεισμό.
 2. Το Ίδρυμα Wikimedia διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει χρήστες αν και άσκησε σπάνια το δικαίωμά της στην αγγλική Wikipedia.

Αποκλεισμός από την κοινότηταΕπεξεργασία

Η κοινότητα μπορεί να θέσει διαφορετικούς τύπους αποκλεισμών, μέσω συναίνεσης, σε άλλους χρήστες που εξήντλησαν τα όρια υπομονής της κοινότητας:

 • Αν ένας χρήστης έχει αποδειχθεί επανειλημμένα διασπαστικός σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της Βικιπαίδειας, η κοινότητα είναι δυνατόν να ξεκινήσει συζήτηση σε ένα σχετικό σημειωματάριο όπως το σημειωματάριο διαχειριστών
 • Αν ένας χρήστης έχει εξαντλήσει τα όρια της υπομονής μιας κοινότητας, σε σημείο κατά το οποίο να τον φράξει κάποιος διαχειριστής επί μακρόν ή αόριστα, και εφόσον κανείς μη εμπλεκόμενος διαχειριστής δεν επιθυμεί να άρει τη φραγή, ο χρήστης θεωρείται λειτουργικά αποκλεισμένος από την κοινότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κοινότητα συζητά τη φραγή σε ένα σχετικό σημειωματάριο, και πιθανά φθάνει μέσω συναίνεσης σε σημείο να μην φράξει τον χρήστη. Αν οι συζητήσεις δε φέρνουν το αποτέλεσμα της συναίνεσης, είναι δυνατόν να αρθεί ή φραγή του εν λόγω χρήστη ή να επιβληθεί για μια λογική πεπερασμένη περίοδο, ή η περίπτωση να αναφερθεί στην Επιτροπή Διαιτησίας. Χρήστες που παραμένουν απεριόριστα φραγμένοι από την κοινότητα θεωρούνται αποκλεισμένοι από την κοινότητα της Βικιπαίδειας και καταχωρούνται στον κατάλογο αποκλεισμένων χρηστών.

Διαδικασία επανεξέτασηςΕπεξεργασία

Οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από την κοινότητα μπορούν να επανεξεταστούν εφόσον ο χρήστης μπορεί να παρουσιάσει σημαντικά στοιχεία υπέρ του που δεν είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα. Οι αποκλεισμένοι χρήστες δε θα πρέπει να δημιουργούν sockpuppet για να υποβάλλουν έφεση. Αντίθετα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με ένα διαχειριστή μέσω e-mail και να του ζητήσουν να κάνει την αίτηση εκ μέρους τους. Εν γένει ο αποκλεισμένος χρήστης μπορεί να κάνει αίτηση στη σελίδα συζήτησής του, η οποία πρέπει να αντιγραφεί στο Βικιπαίδεια:Αιτήσεις διαιτησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανώς θα χρειαστεί να αρθεί η φραγή του αποκλεισμένου χρήστη προκειμένου να συγγραφεί η αίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επεξεργασία άσχετων σελίδων είναι αιτία για άμεση επαναφραγή του χρήστη.

Χρήστες που έχουν αποκλειστεί για αόριστο χρόνο από συζήτηση της κοινότητας, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για επανεξέταση από την κοινότητα έπειτα από ένα χρόνο.

Αποκλεισμός από διαχειριστήΕπεξεργασία

H κοινότητα έχει υποδείξει περιπτώσεις στις οποίες διαχειριστές που δεν έχουν εμπλακεί, εξουσιοδοτούνται να θέσουν κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται ο αποκλεισμός επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, λήμματα που σχετίζονται με τη θεματική ενότητα Ισραήλ-Παλαιστίνη γίνονται αντικείμενο πολέμου επεξεργασιών και διάσπασης και έχουν ως αποτέλεσμα αναταραχή μεγάλης έκτασης στην κοινότητα και πολλαπλές περιπτώσεις διαιτησίας. Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή Διαιτησίας της αγγλικής Βικιπαίδειας, αποφάσισε για λήμματα που σχετίζονταν με τη θεματική ενότητα ότι ένας μη εμπλεκόμενος διαχειριστής θα μπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του εγχειρήματος. Αν ένας διαχειριστής διαγνώσει ότι κάποιος χρήστης είναι διασπαστικός στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα, μπορεί να τον προειδοποιήσει και κατόπιν, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να τον αποκλείσει από τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Όσον αφορά στην ελληνική Βικιπαίδεια διχαστική επί μακρόν υπήρξε η θεματική ενότητα Χριστιανισμός και δη η Ορθοδοξία με αλλεπάλληλες συγκρούσεις επεξεργασίας μεταξύ ορισμένων Ορθόδοξων και ορισμένων Μαρτύρων του Ιεχωβά, ενώ τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική Βικιπαίδεια άλλο πεδίο σύγκρουσης ήταν το Μακεδονικό.

Παραδείγματα αποκλεισμών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα κάτωθι:

 • «Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία λημμάτων σε αυτή τη θεματική ενότητα για ένα μήνα, αλλά επιτρέπεται η συμμετοχή σε σελίδες συζήτησης» ή
 • «Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η εμπλοκή σε σελίδες συζήτησης αυτού του λήμματος για την επόμενη εβδομάδα», ή
 • «Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία στις σελίδες συζήτησης των τάδε χρηστών για ένα μήνα» κ.ο.κ.

Διαδικασία έφεσηςΕπεξεργασία

Οι αποκλεισμοί που έθεσε διαχειριστής είναι δυνατόν να εφεσιβληθούν στο Σημειωματάριο διαχειριστών, ή στο σημειωματάριο αιτημάτων διαιτησίας, εφόσον υπάρχει τέτοια σελίδα. Αν δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια κατάσταση, τότε είναι δυνατόν να διαμορφωθεί αίτημα προς την κοινότητα για έφεση ή διευκρίνιση.

Σχέσεις με αποκλεισμένους χρήστεςΕπεξεργασία

Είναι ελπίδα της Βικιπαίδειας ότι οι αποκλεισμένοι χρήστες θα εγκαταλείψουν τη Βικιπαίδεια ή τη θεματική ενότητα από την οποία αποκλείονται διατηρώντας ανέπαφη την υπερηφάνειά τους και την αξιοπρέπειά τους είτε σε περίπτωση μόνιμου ή παροδικού αποκλεισμού. Θεωρείται, λοιπόν, ανάρμοστη συμπεριφορά ο ψόγος κατά των αποκλεισμένων χρηστών, ή η εκμετάλλευση του αποκλεισμού για κοροϊδία.

Επεξεργασία εκ μέρους αποκλεισμένων χρηστώνΕπεξεργασία

Οι Βικιπαιδιστές δεν επιτρέπονται να δημοσιεύουν ή να επεξεργάζονται υλικό εκ μέρους αποκλεισμένου χρήστη, μια διαδικασία που αποκαλείται «proxying», εκτός και αν είναι ικανοί να επιβεβαιώσουν ότι οι αλλαγές είναι επαληθεύσιμες και ότι έχουν ανεξάρτητους λόγους για να τις κάνουν. Επεξεργασίες με επιβεβαιωμένο «proxying» είναι δυνατόν να αναστραφούν. Η πολιτική για λογαριασμούς ανδρείκελα ορίζει ως ανδρεικελισμό τη στράτευση νέων χρηστών στη Βικιπαίδεια με στόχο την επιρροή σε μια ψηφοφορία, την εκτέλεση επαναφορών, ή την προσπάθεια διαμόρφωσης συναίνεσης. Αυτή η μορφή επεξεργασίας αποθαρρύνεται εντόνως, και νέοι χρήστες οι οποίοι ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά με εκείνη αποκλεισμένου ή φραγμένου χρήστη στο ίδιο πλαίσιο και επεξεργάζονται κείμενα στη Βικιπαίδεια μόνο για αυτόν τον σκοπό, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις με εκείνες του χρήστη που μιμούνται ή με τον οποίο συνδέονται[1][2]

Υπεκφυγή και επιβολήΕπεξεργασία

Η προσέγγιση της Βικιπαίδειας στην επιβολή αποκλεισμών εγείρει έναν αριθμό ζητημάτων:

 • Ενισχύει την ποιότητα της Βικιπαίδειας
 • Αποφυγή ενόχλησης ή θυμού σε οποιαδήποτε θύματα λανθασμένης ταυτότητας
 • Μεγιστοποιεί τον αριθμό των χρηστών που μπορούν να επεξεργαστούν τη Βικιπαίδεια
 • Αποφεύγεται η σύγκρουση μέσα στην κοινότητα για αποκλεισμένους χρήστες
 • Αποτρέπει ή εμποδίζει αποκλεισμένους χρήστες από το να επεξεργάζονται τη Βικιπαίδεια ή θεματικές ενότητες σχετικές με τον αποκλεισμό

Ως τελικό αποτέλεσμα η επιβολή του αποκλεισμού έχει αρκετές όψεις. Όμως συμβαίνει και με την επιβολή άλλων πολιτικών της Βικιπαίδειας, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει στην επιβολή οποιουδήποτε αποκλεισμού.

ΦραγέςΕπεξεργασία

Σε περίπτωση αποκλεισμών project-wide, ο κύριος λογαριασμός από οποιονδήποτε αποκλεισμένο χρήστη μπορεί να αποκλειστεί εντελώς καθ' όλη τη διάρκεια της απαγόρευσης επεξεργασίας σελίδων.

Αν ο αποκλεισμένος χρήστης δημιουργήσει λογαριασμούς μαριονέτες με σκοπό να αποφύγει τον αποκλεισμό, οι λογαριασμοί αυτοί επίσης θα παρεμποδιστούν. Όταν υπάρχει πρόβλημα με την υπεκφυγή, η διεύθυνση IP ενός αποκλεισμένου χρήστη που εκτελεί επεξεργασίες μέσω στατικής διεύθυνσης IP δύναται επίσης να παρεμποδιστεί όσο διαρκεί ο αποκλεισμός. Αν ένας αποκλεισμένος χρήστης υπεκφεύγει του αποκλεισμού κάνοντας χρήση πολλών διευθύνσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποκλεισμοί διευθύνσεων IP μικρής διάρκειας. Αυτοί τυπικά διαρκούν 24 ώρες.

Επανέναρξη και επέκταση του αποκλεισμού όταν επιχειρείται υπεκφυγήΕπεξεργασία

It is customary for the "ban timer" to be reset or extended if a banned user attempts to edit in spite of the ban. No formal consideration is typically necessary. For example, if someone is banned for ten days, but on the sixth day attempts to evade the ban, then the ban timer may be reset from four more days remaining to ten days remaining. So if the user doesn't subsequently evade the ban again, their eventual total duration will have been sixteen days.

Επιβολή μέσω αναστροφών επεξεργασιώνΕπεξεργασία

Anyone is free to revert any edits made in defiance of a ban. Αποκλείοντας ένα χρήστη η κοινότητα έχει αποφασίσει ότι οι επεξεργασίες του είναι ανεπιθύμητες prima facie και μπορούν να αναστραφούν χωρίς λόγο. Αυτό δε σημαίνει ότι κατάφωρα βοηθητικές επεξεργασίες (όπως η διόρθωση ορθογραφικών λαθών ή αναίρεση βανδαλισμών) πρέπει να αναστρέφονται μόνο και μόνο επειδή έγιναν από αποκλεισμένο χρήστη, με την προϋπόθεση ότι σε περιπτώσεις αμφιταλαντευόμενης κρίσης καλό είναι να αναστρέφονται. When reverting edits, care should be taken not to reinstate material that may be in violation of core policies such as neutrality, verifiability, and biographies of living persons.

Users are generally expected to refrain from reinstating edits made by banned users in violation of the ban, and such edits may be viewed as meatpuppetry. Users who reinstate such edits take complete responsibility for the content by so doing. It is not possible to revert newly created pages, as there is nothing to revert to. Such pages may be speedily deleted. Any user can put a {{db-g5}}, or its alternative name {{db-banned}}, to mark such a page. If the banned editor is the only contributor to the page or its talk page, speedy deletion is invariably correct. If other editors have unwittingly made good-faith contributions to the page or its talk page, it is courteous to inform them that the page was created by a banned user, and then decide on a case-by-case basis what to do.

Σελίδες χρηστώνΕπεξεργασία

Οι σελίδες αποκλεισμένων χρηστών μπορεί να αντικατασταθούν από μία ανακοίνωση του αποκλεισμού και συνδέσεις σε οποιεσδήποτε σελίδες συζήτησης ή σελίδες λήψης αποφάσεων. Ο σκοπός της ανακοίνωσης είναι να γνωστοποιείται ο αποκλεισμός σε χρήστες που επεξεργάζονται άυτά που έγραψε ο αποκλεισμένος χρήστης. Σε αντίθεση με αυτούς που έχουν προσωρινή φραγή, σς χρήστες που τελούν υπό αποκλεισμό δεν επιτρέπεται να γράφουν ούτε στη δική τους σελίδα χρήστη και σελίδα συζήτησης.

Άλλα μέσαΕπεξεργασία

Η σοβαρή και συνεχιζόμενη υπεκφυγή μερικές φορές αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια τεχνικών μέσων ή κάνοντας διαμαρτυρία (abuse complaint) στο λειτουργό του δικτύου (ISP) από όπου προέρχονται οι επεξεργασίες.

ΕπανενσαρκώσειςΕπεξεργασία

Οι αποκλεισμένοι ή φραγμένοι χρήστες πολλές φορές επιστρέφουν στη Βικιπαίδεια χρησιμοποιώντας άλλο όνομα. Οι επανενσαρκώσεις αυτές εύκολα γίνονται αντιληπτές και αντιμετωπίζονται, με τη φραγή του λογαριασμού και την αναστροφή ή και διαγραφή των επεξεργασιών, όπως ειπώθηκε παραπάνω. Δες Μαριονέτα για την πολιτική αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού ασαφών περιπτώσεων.

ΕξαναγκασμόςΕπεξεργασία

Οι προσπάθειες εξαναγκασμού χρηστών μέσω απειλής δράσης εκτός των διαδικασιών της Βικιπαίδειας, εντός ή εκτός πεδίου, είναι λόγοι άμεσου αποκλεισμού.

Εμβέλεια και αμοιβαιότηταΕπεξεργασία

Η ελληνική Βικιπαίδεια δεν έχει καμία κυριότητα στα Meta-Wiki, αδελφικά εγχειρήμαματα, ή σε Βικιπαίδειες άλλες από την Ελληνική. Ως εκ τούτου αποκλεισμοί σχετικοί με την κοινότητα δεν είναι δεσμευτικοί για άλλα εγχειρήματα.

Η αμοιβαία αναγνώριση αποκλεισμών είναι ακαθόριστη ακόμα ως πολιτική, εξαιτίας της σπανιότητας περιπτώσεων κατά τις οποίες αποκλεισμένοι χρήστες προσπαθούν να εμπλακούν σε άλλο εγχείρημα.

Διαφορά μεταξύ αποκλεισμού και φραγήςΕπεξεργασία

Ο αποκλεισμός αποτελεί απόφαση της κοινότητας. Η φραγή είναι περιορισμός που επιβάλλεται με τεχνικά μέσα.

Ο όρος "αποκλεισμός" μπορεί επίσης να έχει διαφορετικές σημασίες ανάλογα με τα συμφραζόμενα:

Αποκλεισμοί διαχειριστώνΕπεξεργασία

In terms of ArbCom-authorized discretionary sanctions, a ban is usually a temporary revocation of editing privileges from one or more pages. Such a ban may be imposed by any uninvolved administrator after an appropriate warning, and has nothing to do with a block, though a block may be used to enforce a ban, if the banned user violates their restrictions.

Ολοκληρωτικοί αποκλεισμοίΕπεξεργασία

Another use of the term is a "site ban" or "full ban", whereby an editor is completely ejected from the project. This is similar to an indefinite block, but has some differences:

 • Blocked users can usually still edit their talkpage
  • A banned user loses the right to edit any page of the project, including their talkpage
 • A blocked user who is evading a block, may still manage to get edits added or pages created, and those edits then have to go through the normal AfD or dispute resolution process
  • A banned user who evades a ban, may have all of their edits reverted without question (with the exceptions listed here). Any pages that they create may be deleted on sight, per WP:CSD#G5 (though care should be taken if other editors have made good-faith edits to the page or its talk page)
 • Indefinite blocks may be imposed by any uninvolved admin, after sufficient warnings and/or other shorter blocks

Βλ. επίσηςΕπεξεργασία

ΣημειώσειςΕπεξεργασία