Βικιπαίδεια:Πολιτική

Πολιτική Βικιπαίδειας

Αυτή η σελίδα καταγράφει την μέχρι τώρα διαμορφωμένη πολιτική και τις οδηγίες εφαρμογής της. Τόσο η πολιτική όσο και οι οδηγίες της Βικιπαίδειας είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συμφωνίας και με βάση τις ιδρυτικές και θεμελιώδεις αρχές.

ΟρολογίαΕπεξεργασία

  • Οι σελίδες πολιτικής περιέχουν τις βασικές αρχές και το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι χρήστες.
  • Οι σελίδες οδηγιών περιέχουν τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται με κοινή λογική για την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής.

ΕπισκόπησηΕπεξεργασία

Βασική πολιτική περιεχομένουΕπεξεργασία

Οδηγίες περιεχομένουΕπεξεργασία

Οδηγίες σύνταξηςΕπεξεργασία

Πολιτική διαγραφήςΕπεξεργασία

Πολιτική συνεργασίαςΕπεξεργασία

Οδηγίες συνεργασίαςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Απλοί κανόνες