Πολιτική Βικιπαίδειας

Αυτή η σελίδα καταγράφει την μέχρι τώρα διαμορφωμένη πολιτική και τις οδηγίες εφαρμογής της. Τόσο η πολιτική όσο και οι οδηγίες της Βικιπαίδειας είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συμφωνίας και με βάση τις ιδρυτικές και θεμελιώδεις αρχές.

Ορολογία Επεξεργασία

  • Οι σελίδες πολιτικής περιέχουν τις βασικές αρχές και το πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι χρήστες.
  • Οι σελίδες οδηγιών περιέχουν τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται με κοινή λογική για την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής.

Επισκόπηση Επεξεργασία

Βασική πολιτική περιεχομένου Επεξεργασία

Οδηγίες περιεχομένου Επεξεργασία

Οδηγίες σύνταξης Επεξεργασία

Πολιτική διαγραφής Επεξεργασία

Πολιτική συνεργασίας Επεξεργασία

Οδηγίες συνεργασίας Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Απλοί κανόνες