Βικιπαίδεια:Ανακατεύθυνση

Απεικόνιση οθόνης που δείχνει την ανακατεύθυνση από Δηλιακή συμμαχία προς Συμμαχία της Δήλου.

Ανακατεύθυνση είναι μια σελίδα που στέλνει αυτόματα τους επισκέπτες σε μια άλλη σελίδα, συνήθως ένα λήμμα ή τμήμα ενός λήμματος. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε "ΟΗΕ" στο πλαίσιο αναζήτησης ή να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο ΟΗΕ, θα οδηγηθείτε στο λήμμα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με μια σημείωση στην κορυφή της σελίδας: «(Ανακατεύθυνση από ΟΗΕ)». Αυτό γίνεται επειδή η σελίδα ΟΗΕ περιέχει ειδικό κείμενο wiki που την ορίζει ως μια σελίδα ανακατεύθυνσης και δείχνει το λήμμα στόχο της. Είναι επίσης δυνατό να ανακατευθύνει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της σελίδας στόχου, χρησιμοποιώντας πιο προηγμένη σύνταξη.

Οι ανακατευθύνσεις χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να φτάσουν πιο γρήγορα στην σελίδα που θέλουν να διαβάσουν. Αυτή η σελίδα περιέχει οδηγίες για το πώς να τις χρησιμοποιείτε σωστά.

Σκοποί ανακατευθύνσεων Επεξεργασία

  • Ακρώνυμα: όλα τα ακρώνυμα ονομάτων οργανισμών, θεσμών, χωρών και τα λοιπά, πρέπει να ανακτατευθύνονται στα αντίστοιχα λήμματα με το πλήρες όνομα του οργανισμού. Για παράδειγμα, το λήμμα ΟΤΕ πρέπει να ανακατευθύνει στο λήμμα Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
  • Συνήθη γραμματικά λάθη: ονόματα ή λέξεις που συνήθως γράφονται λάθος πρέπει να ανακατευθύνουν στη σωστή ορθογραφία.
  • Ονόματα λημμάτων με κεφαλαία μέσα στο όνομα: η καθιερωμένη μορφή των τίτλων λημμάτων της Βικιπαίδειας υπό κανονικές συνθήκες έχει το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα (εκτός αν για κάποιο λόγο χρειάζεται όπως σε ονόματα ή ακρώνυμα), μικρά. Για παράδειγμα, το λήμμα Φυσική Ιστορία πρέπει να ανακατευθύνει στο Φυσική ιστορία.
  • Ψευδώνυμα: όταν ένα πρόσωπο είναι ευρέως γνωστό και με κάποιο ψευδώνυμο πέρα από το κανονικό του όνομα, πρέπει να υπάρχει λήμμα που να ανακατευθύνει από το ψευδώνυμο στο κανονικό όνομα. Για παράδειγμα, το λήμμα Βλαντ ο Παλουκωτής πρέπει να ανακατευθύνει στο Βλαντ Γ΄ Τσέπες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως χρειάζεται να αναφέρεται στο λήμμα το εναλλακτικό όνομα αν δε θεωρείται ευρέως γνωστό, ώστε να μη χάνεται η πληροφορία.
  • Πληθυντικός αριθμός: ο πληθυντικός ενός τίτλου πρέπει να ανακατευθύνει στον ενικό, κανονικό τίτλο.

Δημιουργία ανακατεύθυνσης Επεξεργασία

Δείτε τον τρόπο στο Βοήθεια:Ανακατεύθυνση

Δείτε επίσης Επεξεργασία