Το όρος "φυσιοδίφης" παραπέμπει σε αυτό το λήμμα.

Για την λατινική εγκυκλοπαίδεια του 1ου αιώνα μ.Χ., δείτε: Φυσική Ιστορία (Πλίνιος).

Ο όρος Φυσική ιστορία αναφέρεται από ένα πλήθος επιστημονικών πεδίων. Οι περισσότεροι ορισμοί απευθύνονται στη μελέτη των ζωντανών οργανισμών (π.χ. βιολογία, περιλαμβανομένης της ζωολογίας και της βοτανικής), ενώ κάποιοι άλλοι επεκτείνουν τον όρο περιλαμβάνοντας την παλαιοντολογία, την ωκεανογραφία, την οικολογία ή τη βιοχημεία, όπως και ως τμήμα της γεωλογίας, της αστρονομίας, της φυσικής, ακόμα και της μετεωρολογίας.

Το άτομο που μελετά φυσική ιστορία ονομάζεται φυσιοδίφης.

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα

Επεξεργασία

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας στο εξωτερικό

Επεξεργασία

Ηνωμένο Βασίλειο

Επεξεργασία

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Επεξεργασία

Άλλες χώρες

Επεξεργασία