Βικιπαίδεια:Παρενόχληση

Η παρενόχληση είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης επιθετικής συμπεριφοράς που γίνεται αντιληπτή σε έναν λογικό παρατηρητή ως σκόπιμη στόχευση συγκεκριμένου προσώπου ή προσώπων. Συνήθως (όχι πάντα) ο σκοπός είναι να αισθανθούν τα στοχευόμενα πρόσωπα απειλή ή εκφοβισμό, και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το να γίνει η συνεισφορά τους στη Βικιπαίδεια δυσάρεστη, να υπονομευθούν, να φοβηθούν ή να αποθαρρυνθούν από την επεξεργασία περιεχομένου.

Η παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες που λογίζονται ως αντιληπτές από τον στοχευόμενο με σαφή ένδειξη της στόχευσής του, παρόλο που δεν λαμβάνει χώρα άμεση επικοινωνία.

Παρενόχληση και διαταραχή

Επεξεργασία

Η παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων των απειλών, του εκφοβισμού, των επαναλαμβανόμενων ενοχλητικών και ανεπιθύμητων επαφών ή του τραβήγματος της προσοχής, και των επανειλημμένων προσωπικών επιθέσεων, μπορεί να μειώσει την απόλαυση της συνεισφοράς στη Βικιπαίδεια και έτσι να προκαλέσει αναστάτωση στο εγχείρημα. Δεν επιτρέπεται παρενόχληση κανενός συντάκτη με βάση την φυλή, το φύλο, το γένος, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ηλικία ή την αναπηρία.

Η απαγόρευση της παρενόχλησης ισχύει εξίσου για όλους τους Βικιπαιδιστές. Είναι απαράδεκτο να παρενοχλείται ένας χρήστης που έχει ιστορικό λανθασμένης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως είναι και το να παρενοχλείται οποιοδήποτε άλλος χρήστης. Η Βικιπαίδεια ενθαρρύνει μια πολιτισμένη κοινότητα: οι άνθρωποι κάνουν λάθη, όμως ενθαρρύνονται να μαθαίνουν από αυτά και να αλλάζουν τους τρόπους τους. Η παρενόχληση είναι αντίθετη με αυτό το πνεύμα και επιζήμια στο έργο της οικοδόμησης μιας εγκυκλοπαίδειας.

Καταδίωξη στο wiki

Επεξεργασία

Η καταδίωξη είναι η απομόνωση ενός ή περισσότερων συντακτών, και η συμμετοχή σε συζητήσεις σε πολλαπλές σελίδες ή θέματα που αυτοί μπορεί να επεξεργάζονται ή πολλαπλές συζητήσεις που συμμετέχουν, ώστε επανειλημμένα να έρχονται σε σύγκρουση ή να αναστέλλουν τις εργασίες τους. Αυτό γίνεται με εμφανή στόχο τη δημιουργία ερεθισμού, την ενόχληση ή την πρόκληση δυσφορίας στο άλλον συντάκτη. Η καταδίωξη περιλαμβάνει συνήθως το να ακολουθείται ο στοχοποιούμενος από μέρος σε μέρος της Βικιπαίδειας.

Πολλοί χρήστες παρακολουθούν τις επεξεργασίες άλλων χρηστών, αν και συνήθως για συνεργασία ή για διαχειριστικούς σκοπούς. Αυτό πρέπει να γίνεται πάντα προσεκτικά, και με καλό σκοπό, για να αποφεύγεται η έγερση της υποψίας ότι οι συνεισφορές ενός συντάκτη ακολουθούνται για να τους προκληθεί δυσφορία, ή από εκδίκηση για μια προσλαμβανόμενη προσβολή. Η σωστή χρήση του ιστορικού ενός συντάκτη περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) καθαρισμό σαφών λαθών ή παραβιάσεων της πολιτικής της Βικιπαίδειας, ή διόρθωση συνδεόμενων προβλημάτων σε πολλαπλά λήμματα. Στην πραγματικότητα, τέτοιες πρακτικές είναι συνιστώμενες τόσο για την περιπολία των πρόσφατων αλλαγών όσο και για την εξουδετέρωση του spam. Η καταγραφή των συνεισφορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επίλυσης διαφορών για να συγκεντρώσει στοιχεία προς παρουσίαση σε διαμεσολάβηση, περιστατικά που αφορούν το σημειωματάριο διαχειριστών, και περιπτώσεις διαιτησίας. Η χρήση της επίλυσης διαφορών είναι ικανή να συνιστά από μόνη της καταδίωξη αν περικλείει επίμονες επιπόλαιες ή ανεπαρκείς καταγγελίες σχετικά με άλλον συντάκτη.

Το σημαντικό στοιχείο της καταδίωξης είναι η διαταραχή της απόλαυσης ενός συντάκτη να συνεισφέρει, ή του εγχειρήματος γενικά, για μη επιτακτικό λόγο. Αν «η ακολούθηση ενός χρήστη τριγύρω» συνοδεύεται από προκατειλημμένη συνεισφορά, προσωπικές επιθέσεις, ή άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά, μπορεί να γίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε φραγή και άλλους περιορισμούς στην επεξεργασία.

Η απειλή προς άλλο άτομο θεωρείται παρενόχληση. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε απειλή στον πραγματικό κόσμο, όπως απειλές για βλάβη, και απειλές για διάσπαση της εργασίας κάποιου στη Βικιπαίδεια. Δηλώσεις για πρόθεση ορθής χρήσης κανονικών διαδικασιών της Βικιπαίδειας, όπως η επίλυση διαφορών, δεν είναι απειλές. Οι νομικές απειλές είναι ειδική περίπτωση απειλής, με δική τους πάγια πολιτική. Χρήστες που κάνουν νομικές απειλές συνήθως θα πρέπει να αποκλείονται από την επεξεργασία επ' αόριστον.

Εκλαμβανόμενες νομικές απειλές

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια έχει πολιτική αποκλεισμού χρηστών που αναρτούν νομικές απειλές στη Βικιπαίδεια ενάντια σε άλλους συντάκτες. Είναι σημαντικό να μην δημοσιεύονται σχόλια που άλλοι μπορεί ευλόγως να ερμηνεύσουν ως νομική απειλή· λέξεις όπως λίβελος, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό είναι καλύτερα να αποφεύγονται για αυτόν τον λόγο. Στο χειρισμό προφανών νομικών απειλών, οι χρήστες θα πρέπει να επιδιώκουν να αποσαφηνίζεται η πρόθεση αυτών που τις αναρτούν, να τους εξηγούν την πολιτική, και να τους ζητούν να αφαιρέσουν την απειλή. Το ότι χρήστες έχουν εμπλακεί σε νομική διαμάχη μεταξύ τους δεν είναι λόγος για αποκλεισμό από τη Βικιπαίδεια, εφ' όσον δεν έχουν αναρτήσει νομικές απειλές σε αυτήν.

Δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών

Επεξεργασία

Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων άλλου συντάκτη είναι παρενόχληση, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είχε εθελοντικά δημοσιεύσει τις πληροφορίες που το αφορούν ή συνδέσμους προς αυτές τις πληροφορίες, στη Βικιπαίδεια. Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν το νόμιμο όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση οικίας ή χώρου εργασίας, τίτλο εργασίας και οργανισμού εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ή φωτογραφία, ασχέτως αν οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς ή όχι. Η ανάρτηση τέτοιων πληροφοριών για άλλον συντάκτη είναι αδικαιολόγητη και απρόσκλητη εισβολή της ιδιωτικής ζωής και μπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο ή βλάβη εκτός των δραστηριοτήτων του στη Βικιπαίδεια. Αυτό ισχύει και για τις προσωπικές πληροφορίες τόσο των συντακτών όσο και των μη συντακτών.

Κάθε επεξεργασία που δημοσιεύει προσωπικές πληροφορίες κάποιου (κατάδοση) πρέπει να αναστρέφεται άμεσα, και να ακολουθείται από αίτημα διαγραφής αυτής της επεξεργασίας μόνιμα από τη Βικιπαίδεια (εποπτεία). Κάθε διαχειριστής μπορεί να αποκρύψει μια εκκρεμότητα εποπτείας, ακόμη και όταν ο διαχειριστής είναι εμπλεκόμενος. Αν ένας συντάκτης έχει προηγουμένως αναρτήσει δικές του προσωπικές πληροφορίες, αλλά αργότερα τις αφαιρέσει, δεν θα πρέπει αυτές να αναπαραχθούν στη Βικιπαίδεια, αν και αναφορές σε ήδη υπάρχουσες, αυτο-αποκαλυπτόμενες πληροφορίες δεν θεωρείται κατάδοση. Αν οι παλαιότερα αναρτημένες πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί με εποπτεία, η αναπαραγωγή τους στη Βικιπαίδεια θεωρείται κατάδοση.

Η δημοσίευση συνδέσμων σε άλλους λογαριασμούς άλλων ιστοσελίδων, είναι επιτρεπτή κατά περίπτωση.

Το γεγονός ότι συντάκτες, είτε έχουν δημοσιεύσει προσωπικές τους πληροφορίες είτε επεξεργασίες υπό το δικό τους όνομα, που τους καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμους μέσω διαδικτυακών αναζητήσεων, δεν είναι δικαιολογία για την ανάρτηση αποτελεσμάτων "ενάντιας έρευνας". Εκβάθυνση στις γνώμες τους εκτός Βικιπαίδειας ώστε να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα προς αμφισβήτηση των συνεισφορών τους μπορεί να είναι μορφή παρενόχλησης, όπως μπορεί να είναι και το να γίνεται το ίδιο για παρελθοντικές συνεισφορές τους σε άλλα λήμματα της Βικιπαίδειας. Ωστόσο, εάν τα άτομα έχουν αποκαλυφθεί οι ίδιοι χωρίς να το αποκρύψουν ή να αιτηθούν αυτό να διαγραφεί, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συζητήσεις για σύγκρουση κινήτρων (COI) σε κατάλληλα φόρουμ. Αν το υλικό με τα προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία που έχει αφαιρεθεί ή διαγραφεί είναι σημαντικό για συζήτηση σύγκρουσης κινήτρων, τότε θα πρέπει να αποσταλεί ιδιωτικά, με email, σε διαχειριστή ή επόπτη – αλλά να μην αναπαραχθεί στη Βικιπαίδεια: είναι αρκετό να λεχθεί ότι για τον συντάκτη υπάρχει σύγκρουση κινήτρων και πως οι πληροφορίες έχουν αποσταλεί στην κατάλληλη διαχειριστική αρχή. Θέματα που εμπλέκουν ιδιωτικές προσωπικές πληροφορίες (οποιουδήποτε) μπορούν επίσης να αναφέρεται μέσω email σε μέλος της ομάδας λειτουργών.

Αν δείτε συντάκτη να δημοσιεύει προσωπικές πληροφορίες για άλλο άτομο, μην επιβεβαιώσετε ούτε να διαψεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών. Κάνοντάς το θα δώσετε ανατροφοδότηση για την ακρίβεια του υλικού στο άτομο που ανάρτησε την πληροφορία, και σε οποιονδήποτε άλλον είδε τη σελίδα. Μην αντιμετωπίζετε λανθασμένες προσπάθειες κατάδοσης διαφορετικά από τις επιτυχημένες προσπάθειες, για τον ίδιο λόγο. Όταν κάνετε αναφορά για απόπειρα κατάδοσης προσέξτε να μην σχολιάσετε την ακρίβεια των πληροφοριών. Οι καταδόσεις πρέπει συνήθως να περιγράφονται ως «απόπειρα κατάδοσης» ή παρόμοια, για να καθίσταται σαφές ότι οι πληροφορίες μπορεί να είναι ή να μην είναι αληθείς, και αυτό πρέπει να καθίσταται σαφές στους χρήστες που αποκλείονται από επεξεργασίες για κατάδοση, πως η καταγραφή του αποκλεισμού τους και η ειδοποίηση που έλαβαν δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

Εκτός από την περίπτωση που υπάρχει έλλειψη πρόθεσης και μοχθηρίας (για παράδειγμα, όταν Βικιπαιδιστές γνωρίζονται εκτός Βικιπαίδειας και μπορεί ακούσια να δημοσιεύουν προσωπικές πληροφορίες, όπως να χρησιμοποιήσουν το αληθινό όνομα άλλου προσώπου σε συζητήσεις), απόπειρα κατάδοσης είναι επαρκής λόγος για άμεσο αποκλεισμό.

Απειλές να γίνει κατάδοση ενός συντάκτη πρέπει να μεταχειρίζονται ως προσωπική επίθεση και να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Τίποτα σε αυτή την πολιτική δεν απαγορεύει την αποστολή email προσωπικών πληροφοριών για συντάκτες προς μεμονωμένους διαχειριστές, λειτουργούς, ή διαιτητές, ή προς το Ίδρυμα Wikimedia, όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε να αναφερθούν παραβιάσεις της πολιτικής που είναι ευαίσθητες στην εμπιστευτικότητα (όπως σύγκρουση κινήτρων ή πληρωμένες επεξεργασίες, παρενόχληση, ή παραβιάσεις της πολιτικής για την προστασία παιδιών). Θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο οι ελάχιστες αναγκαίες πληροφορίες, και να έρχεται κανείς σε επαφή με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό προσώπων. Οι συντάκτες προειδοποιούνται, ωστόσο, ότι η κοινότητα έχει απορρίψει την ιδέα πως οι συντάκτες θα πρέπει να «περνούν από έρευνα» ο ένας τον άλλον. Ανάρτηση τέτοιου είδους πληροφοριών στη Βικιπαίδεια παραβαίνει αυτήν την πολιτική.

Ιδιωτική αλληλογραφία

Επεξεργασία

Δεν υπάρχει συναίνεση στην κοινότητα σχετικά με τη δημοσίευση ιδιωτικής αλληλογραφίας που λαμβάνει χώρα εκτός wiki. Η Επιτροπής Διαιτησίας της Βικιπαίδειας δήλωσε κάποτε ως αρχή στις επεξεργασίες πως «ελλείψει άδειας από τον συγγραφέα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προηγούμενης αλληλογραφίας) ή διαρροής του σε δημόσιο χώρο, το περιεχόμενο της ιδιωτικής αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των e-mail, δεν θα πρέπει να αναρτάται στα wiki» και σε μια δεύτερη αρχή ότι «Κάθε μη εμπλεκόμενος διαχειριστής μπορεί να αφαιρεί ιδιωτική αλληλογραφία που έχει αναρτηθεί χωρίς τη συγκατάθεση οποιουδήποτε από τους δημιουργούς. Τέτοιο υλικό θα πρέπει αντιθέτως να αποστέλλονται απευθείας στην Επιτροπή.» Δείτε σχετικές προτάσεις που έχουν απορριφθεί: Wikipedia:Ιδιωτική αλληλογραφία, Wikipedia:Αλληλογραφία off-wiki και η Wikipedia:τα Εμπιστευτικά στοιχεία.

Παρενόχληση στον χώρο χρήστη

Επεξεργασία

Ένα σύνηθες πρόβλημα είναι η παρενόχληση στον ιδιωτικό χώρο ενός χρήστη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πλήθους ψευδών ή αμφισβητήσιμων «προειδοποιήσεων» στη σελίδα συζήτησης του χρήστη, την επαναφορά τέτοιων σχολίων αφότου ο χρήστης τα έχει αφαιρέσει, την τοποθέτηση «υποψίας μαριονέτας» και παρόμοιων ετικετών στη σελίδα χρήστη ενεργών συντακτών, και την όποια άλλη προσπάθεια να δημοσιευθεί στο χώρο του χρήστη υλικό που ο χρήστης μπορεί να βρίσκει ενοχλητικό ή στενάχωρο.

Οι σελίδες χρήστη παρέχονται έτσι ώστε συντάκτες να μπορούν να παρέχουν μερικές γενικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και οι σελίδες συζήτησης χρήστη υπάρχουν για να διευκολύνουν την επικοινωνία. Καμία δεν προορίζεται να λειτουργεί ως «τείχος της ντροπής» και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να εμφανίζει ισχυριζόμενα προβλήματα με τον χρήστη, εκτός εάν ο λογαριασμός έχει αποκλειστεί ως αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων. Οποιοδήποτε είδος περιεχομένου το οποίο πραγματικά χρειάζεται να εμφανίζεται, ή να αφαιρείται, θα πρέπει να τίθεται αμέσως υπό την προσοχή των διαχειριστών, αντί να γίνονται αντιμαχόμενες επεξεργασίες προκειμένου να επιβάλλονται απόψεις συντακτών για το περιεχόμενο του χώρου κάποιου άλλου χρήστη.

Παρενόχληση εκτός wiki

Επεξεργασία

Η παρενόχληση άλλων Βικιπαιδιστών σε φόρουμ που δεν ελέγχονται από το Ίδρυμα Wikimedia δημιουργεί αμφιβολία ως προς το αν οι πράξεις ενός συντάκτη εκτός wiki διεξάγονται με καλή πίστη. Η παρενόχληση εκτός wiki θα πρέπει να θεωρείται ως επιβαρυντικός παράγοντας από τους διαχειριστές και είναι παραδεκτό στοιχείο σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων Διαιτησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία υποβάλλονται μέσω ιδιωτικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όπως και στην περίπτωση παρενόχλησης εντός wiki, η παρενόχληση εκτός wiki μπορεί να είναι λόγος για αποκλεισμό, και, σε ακραίες περιπτώσεις, αποβολή. Παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής εκτός wiki πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα σοβαρά.

Η παρενόχληση άλλων Βικιπαιδιστών με τη χρήση των εξωτερικών συνδέσμων θεωρείται ισοδύναμη με τη δημοσίευση προσωπικών επιθέσεων στη Wikipedia.

Αντιμετώπιση της παρενόχλησης

Επεξεργασία

Αν αισθάνεστε ότι παρενοχλείστε, πρώτα και κύρια, ενεργήστε ήρεμα (ακόμη κι αν είναι δύσκολο). Είναι δύσκολο να δειχθεί πόσο σημαντικό είναι αυτό.

Σε σοβαρές περιπτώσεις ή όπου η ιδιωτικότητα και πτυχές εκτός wiki γίνονται ζήτημα (π.χ., όταν ιδιωτικές προσωπικές πληροφορίες είναι μέρος του προβλήματος, ή θέματα wiki εξαπλώνονται σε e-mail και σε παρενόχληση στον «πραγματικό κόσμο», ή κάτι παρόμοιο), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Διαιτησίας.

Για απλούστερα, θέματα wiki, όπως ένας χρήστης με τον οποίο έχετε διαφωνίες, δείτε την επίλυση διαφορών ως το σύνηθες πρώτο βήμα. Το πρόβλημα που έχετε προσδιορίζεται ευκολότερα, όταν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα diffs. Για πιο σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες προτίθεστε να απευθυνθείτε στο wiki, μπορείτε να ζητήσετε τη συνδρομή διαχειριστών. (Μην ανοίξετε συζήτηση για κατάδοση εκ μέρους τρίτων, χωρίς την άδεια του θύματος, εκτός εάν οι σχετικές αναρτήσεις έχουν ήδη διαγραφεί. Είναι σημαντικό να μη γίνουν ακόμα πιο σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής.)

Σημείωση: Εάν άλλοι συντάκτες έχουν ανησυχίες σχετικά με τις επεξεργασίες σας, τότε είναι αρκετά πιθανό να τραβήξετε την προσοχή των διαχειριστών και άλλων ενδιαφερόμενων χρηστών, ως αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε πολιτισμένο και κατάλληλο σχόλιο που απευθύνουν σε εσάς δεν μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση.

Κατηγορώντας άλλους για παρενόχληση

Επεξεργασία

Κάνοντας κατηγορίες για παρενόχληση μπορεί να είναι εμπρηστικό και ως εκ τούτου αυτές οι κατηγορίες μπορεί να μη βοηθούν σε μια διαμάχη. Μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπική επίθεση, αν υπάρχει ισχυρισμός για παρενόχληση χωρίς σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι η δράση του άλλου είναι στην πραγματικότητα παρενόχληση, και αβάσιμες κατηγορίες μπορεί να συνιστούν παρενόχληση οι ίδιες, αν γίνονται επανειλημμένα. Το αποτέλεσμα είναι συχνά να επιστρέφουν οι κατηγορίες παρενόχλησης σε αυτόν που κάνει την κατηγορία, κάτι το οποίο τείνει να δημιουργήσει φαινόμενο μπούμερανγκ. Την ίδια στιγμή, οι ισχυρισμοί για παρενόχληση πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, και όχι να θεωρούνται λυμένες συνοπτικά, εκτός αν γίνεται σαφές ότι κατηγορίες δεν είναι βάσιμες.

Βοήθεια για διαχειριστές που παρενοχλούνται

Επεξεργασία

Οι ενέργειες των διαχειριστών στη Βικιπαίδεια μπορούν να τους φέρουν σε άμεση σύγκρουση με δύσκολους χρήστες και κατά καιρούς και οι ίδιοι παρενοχλούνται. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν ένας διαχειριστής αποφασίζει να παρέμβει σε μία διαμάχη με σκοπό την προειδοποίηση ή τον αποκλεισμό των διασπαστικών μερών της ή την αποτροπή της συνεχιζόμενης ενοχλητικής συμπεριφοράς τους.

Οι διαχειριστές είναι εθελοντές συντάκτες όπως και κάθε άλλος χρήστης. Δεν είναι περισσότερο υποχρεωμένοι από τους υπόλοιπους χρήστες να αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση, πέρα από την αναμενόμενη καλή συμπεριφορά και την ανταπόκριση, και δεν απαιτείται ή αναμένεται να θέσουν τους εαυτούς τους σε μια δυσάρεστη κατάσταση, να αναλάβουν δράσεις που θα μειώνουν την απόλαυση της εργασίας τους στη Βικιπαίδεια ή να θέσουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο με οποιονδήποτε τρόπο. Οι διαχειριστές που αισθάνονται ότι μπορεί να έχουν να χειριστούν μια τέτοια κατάσταση, συνιστάται να αναζητούν συμβουλές, να συζητούν κατ' ιδίαν με άλλους διαχειριστές, ή να περνούν το θέμα σε άλλον διαχειριστή πρόθυμο να εφαρμόσει δύσκολους αποκλεισμούς.

Οι διαχειριστές που είναι σίγουροι ότι είναι ασφαλείς από παρενόχληση, ή είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν δύσκολους χρήστες και τις πιθανές δράσεις τους, μπορεί να επιθυμούν να θέσουν τον εαυτό τους στη λίστα της παραπάνω σελίδας, και να προσθέσουν το το πρότυπο χρήστη {{User difficultblocks}} στη σελίδα χρήστη τους, το οποίο προσθέτει επίσης τον χρήστη στην Κατηγορία:Διαχειριστές της Βικιπαίδειας πρόθυμοι να κάνουν δύσκολους αποκλεισμούς.

  Αυτός ο διαχειριστής μπορεί και θα εφαρμόσει δύσκολες φραγές
αν χρειαστεί.
Ή χρησιμοποιήστε: [[Category:Διαχειριστές της Βικιπαίδειας πρόθυμοι να κάνουν δύσκολους αποκλεισμούς|{{PAGENAME}}]]

Σε περίπτωση προβλημάτων, οι διαχειριστές έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα με οποιονδήποτε άλλο χρήστη, να αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να αποσυρθούν από μια κατάσταση που κλιμακώνεται ή είναι δυσάρεστη, χωρίς να δώσουν λόγο, ή να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή Διαιτησίας ή την εθελοντική ομάδα ανταπόκρισης , αν χρειαστεί.

Αντιδράσεις στην παρενόχληση

Επεξεργασία

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να το βρίσκουν δύσκολο να παραμένουν ήρεμοι και να αντιδρούν εποικοδομητικά κατά πρόσωπο σε μια πραγματική ή αντιλαμβανόμενη παρενόχληση. Είναι σημαντικό οποιεσδήποτε καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά για κάποιον που έχει παρενοχληθεί να εξετάζονται στο πλαίσιο αυτό. Το να υποφέρει κανείς από πραγματική ή αντιλαμβανόμενη παρενόχληση δε δικαιολογεί το παράπτωμα ενός συντάκτη, όμως είναι προτιμητέα μια πιο προσεκτική προσέγγιση των κυρώσεων σε τέτοιες περιπτώσεις.

Συνέπειες της παρενόχλησης

Επεξεργασία

Αν και οι συντάκτες ενθαρρύνονται να αγνοούν ή να απαντούν ευγενικά σε μεμονωμένα περιστατικά, αυτό δεν πρέπει να υπονοεί ότι αυτά γίνονται αποδεκτά, ή χωρίς συνέπειες. Ένα μοτίβο εχθρότητας μειώνει την πιθανότητα της κοινότητας να υποθέτει καλή πίστη, και μπορεί να θεωρηθεί διασπαστική επεξεργασία. Οι χρήστες που επιμένουν σε συγκρουσιακό ύφος που χαρακτηρίζεται από παρενόχληση και/ή προσωπικές επιθέσεις, είναι πιθανό να εμπλακούν σε διαδικασία επίλυσης διαφορών, και μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, όπως αποκλεισμό, διαιτησία, ή να υποβληθούν σε αποβολή από την κοινότητα. Η παρενόχληση επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση συντακτών.

Αποκλεισμός για παρενόχληση

Επεξεργασία
  • Σε ακραίες περιπτώσεις, όπως οι νομικές απειλές, απειλές βίας, ή κατάδοση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλεισμοί για λόγους προστασίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  • Περιστατικά καταδίωξης γενικά λαμβάνουν προειδοποίηση. Αν η καταδίωξη εξακολουθεί να υφίσταται μετά από προειδοποίηση, συχνά εφαρμόζεται κλιμακούμενος αποκλεισμός, ξεκινώντας από 24 ώρες.

Τι δεν είναι παρενόχληση

Επεξεργασία

Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στο να προστατεύσει τα θύματα της πραγματικής παρενόχλησης, η οποία έχει στόχο να προκαλέσει ταλαιπωρία του χρήστη, όπως επαναλαμβανόμενη και ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή δημοσιεύσεις. Όπως και η λέξη καταδίωξη, η παρενόχληση μεταφέρει έννοιες από την πραγματική ζωή – από την απλή απρεπή συμπεριφορά ως την εγκληματική συμπεριφορά – και πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και με σεβασμό σε αυτές τις προεκτάσεις.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδημικό πρόβλημα στη Βικιπαίδεια, το να αποδίδεται ως «παρενόχληση» μια πολύ ευρύτερη και ανακριβής έννοια η οποία περιλαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς την επεξεργασία στην ίδια σελίδα από άλλον χρήστη. Ως εκ τούτου, πρέπει να τονιστεί πως η προειδοποίηση ενός συντάκτη από έναν άλλον για διάσπαση ή αγένεια δεν είναι παρενόχληση, αν οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται με πολιτισμένο τρόπο, γίνονται με καλή πίστη, και σε μια προσπάθεια να επιλυθεί μια διαφορά, αντί να κλιμακωθεί.

Ούτε είναι παρενόχληση η παρακολούθηση της συνεισφορά ενός χρήστη για παραβάσεις πολιτικής (βλ. παραπάνω)· τα αρχεία καταγραφής των συνεισφορών υπάρχουν για εποπτεία στη συγγραφή και στη συμπεριφορά. Οι συντάκτες δεν είναι ιδιοκτήτες των δικών τους επεξεργασιών, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενο λημμάτων, και κάθε άλλος συντάκτης έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τα σχέδια επεξεργασιών τους, και, εάν είναι απαραίτητο, να αναστρέφει τις συνεισφορές τους. Αδικαιολόγητη αντίδραση σε τέτοιες προσπάθειες μπορεί να είναι σημάδι συμπεριφοράς ιδιοκτησίας και να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Αβάσιμες κατηγορίες παρενόχλησης μπορεί να θεωρηθούν σοβαρή προσωπική επίθεση και να αντιμετωπιστούν ανάλογα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
  • MeatBall:LynchMob
  • Βικιπαίδεια:Διαιτησία πολιτική/Προηγούμενα#Προσωπικές επιθέσεις
  • Βικιπαίδεια:Ρίψη συκοφαντίες – κατηγορώντας άλλους για άσχημη συμπεριφορά χωρίς αποδείξεις.
  • Βικιπαίδεια:Βικιδικηγορία
  • Wikimedia:Πολιτική μη διάκρισης