Βικιπαίδεια:Διαταρακτική επεξεργασία

Το διαταρακτικό μοτίβο επεξεργασιών είναι μια σειρά επεξεργασιών που μπορεί να εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολλά λήμματα και να διαταράσσει την πρόοδο προς τη βελτίωση ενός λήμματος ή της ανάπτυξης της εγκυκλοπαίδειας, συνήθως προωθώντας ή εκτοπίζοντας μια άποψη, και μπορεί να προκαλέσει την αποθάρρυνση στη συμμετοχή. Ένα διαταρακτικό μοτίβο επεξεργασιών δεν είναι απλός βανδαλισμός, παρόλο που ο βανδαλισμός προκαλεί διατάραξη. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται αυτόνομα, λαμβάνοντας υπόψη το εάν οι ενέργειες παραβιάζουν πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Βικιπαίδειας.

Μια ακολουθία διαταρακτικών επεξεργασιών δεν είναι πάντα σκόπιμη. Συντάκτες μπορεί να προκαλούν αναστάτωση επειδή δεν καταλαβαίνουν πώς να επεξεργαστούν σωστά, επειδή δεν έχουν πλήρη ή σε βάθος εικόνα, ή επειδή στερούνται τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν από κοινού με άλλους. Το γεγονός ότι η αναταραχή συμβαίνει και από συντάκτες που λειτουργούν με καλή πίστη δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι επιβλαβής για την Βικιπαίδεια.

Περίληψη

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στο ότι είναι ανοικτή. Ωστόσο, το άνοιγμα αυτό προσελκύει και ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον χώρο ως πλατφόρμα για προώθηση απολειπόμενων απόψεων, πρωτότυπη έρευνα, υπεράσπιση προσώπων ή ιδεών, ή αυτοπροβολή. Ενώ αξιοσημείωτες απολειπόμενες απόψεις είναι ευπρόσδεκτες όταν επαληθεύονται μέσω αξιόπιστων πηγών, και εποικοδομητικοί συντάκτες περιστασιακά κάνουν λάθη, μερικές φορές ένας συντάκτης της Βικιπαίδειας δημιουργεί μακροπρόθεσμα προβλήματα από την επίμονη επεξεργασία μιας σελίδας ή ενός συνόλου σελίδων με πληροφορίες που δεν είναι επαληθεύσιμες μέσω αξιόπιστων πηγών ή την επίμονη παροχή αδικαιολόγητου βάρους σε μια ισχνή οπτική γωνία.

Συνολικά, το διαταρακτικό μοτίβο επεξεργασιών βλάπτει τη Βικιπαίδεια. Υποβαθμίζει την αξιοπιστία της ως πηγής αναφοράς και εξαντλεί την υπομονή των παραγωγικών συντακτών, οι οποίοι μπορεί να εγκαταλείψουν το έργο με απογοήτευση, όταν ένας συντάκτης συνεχίζει να επεξεργάζεται διαταρακτικά χωρίς να υφίσταται συνέπειες.

Είναι σημαντική η αναγνώριση των μοτίβων διαταρακτικής επεξεργασίας. Η πολιτική της Βικιπαίδειας για τον διορθωπόλεμο αναγνωρίζει ήδη ότι μία μεμονωμένη πράξη μπορεί να μην παραβιάζει την πολιτική, αλλά όταν είναι μέρος μιας σειράς πράξεων που αποτελούν μοτίβο, μπορεί να το κάνει. Οι επεξεργασίες του μοτίβου μπορεί να μη συμβαίνουν όλες μέσα την ίδια μέρα και να μη μοιάζουν. Παρ' όλα αυτά, μία ακολουθία επεξεργασιών σε βάθος χρόνου μπορεί να σχηματίζει μοτίβο που διαταράσσει σοβαρά το εγχείρημα. Είναι πιο δύσκολο να γίνει η αναγνώριση του μοτίβου αν πρόκειται για ομάδα συντακτών ή γίνεται χρήση πολλαπλών λογαριασμών.

Οι συντάκτες που διαταράσσουν την Βικιπαίδεια με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσπαθήσουν να συγκαλύψουν τη συμπεριφορά τους με παραγωγική επεξεργασία, όμως εμφανίζουν διακριτικά γνωρίσματα που τους ξεχωρίζουν από παραγωγικούς συντάκτες, όπως το να επιχειρηματολογούν αστείρευτα σε λάθος βάση, να μην υποχωρούν λαμβάνοντας υπόψιν την κοινή συναίνεση και να προκαλούν την ασύμφορη κατανάλωση χρόνου και ενέργειας από τους υπόλοιπους συντάκτες. Όταν η συζήτηση αποτυγχάνει να επιλύσει το πρόβλημα και η αίτηση σχολιασμού από αμερόληπτους συντάκτες, που δεν έχουν εμπλακεί στη διαμάχη, καταλήγει σε συναίνεση, περαιτέρω αναστάτωση είναι λόγος για φραγή και μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρή πειθαρχική δράση μέσω της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον πλήρη αποκλεισμό.

Ο κανόνας των τριών επαναφορών, όταν εφαρμόζεται από διαταρακτικούς συντάκτες, δεν μπορεί να γίνεται ασπίδα εναντίον των μέτρων που προβλέπει η πολιτική για την αντιμετώπιση της διαταρακτικής συμπεριφοράς. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω πολιτική, ο κανόνας δεν έχει σκοπό την επαναφορά μιας σελίδας στην εκδοχή που προκύπτει αριθμητικά από το ποιος μετράται να παραβιάζει πρώτος τον κανόνα. Ομοίως, οι συντάκτες θα πρέπει να προσέχουν ότι ο κανόνας των τριών επαναφορών δεν πρέπει να παρακάμπτεται ούτε από αυτούς που προσπαθούν να επαναφέρουν επεξεργασίες που είναι μέρη από διαταρακτικά μοτίβα. Η διαταρακτική επεξεργασία δεν είναι ακριβώς βανδαλισμός και είναι καλύτερο για τους παραγωγικούς συντάκτες να ακολουθούν τη διαδικασία που προτείνεται παρακάτω από το να περάσουν το όριο του κανόνα τριών επαναφορών.

Προσπάθειες για αποφυγή εντοπισμού

Επεξεργασία

Κάποιες φορές οι διασπαστικοί συντάκτες προσπαθούν επιδέξια να αποφύγουν τις ποινές συμμόρφωσης στη Βικιπαίδεια, χρησιμοποιώντας διάφορες πρακτικές και τεχνικές:

 • Οι επεξεργασίες τους πλατειάζουν τόσο χρονικά, που μία μεμονωμένη επεξεργασία τους δε μπορεί να θεωρηθεί σαφώς διασπαστική, παρ’ όλα αυτά το συνολικό μοτίβο επεξεργασιών είναι διασπαστικό.
 • Οι επεξεργασίες τους περιορίζονται πιο πολύ σε σελίδες συζήτησης· τέτοιες επεξεργασίες δεν προκαλούν βλάβη στο λήμμα, όμως συχνά εμποδίζουν της επίτευξη συναίνεσης με τους υπόλοιπους συντάκτες στο πώς να βελτιωθεί το λήμμα
 • Τα σχόλιά τους μπορεί να ξεφεύγουν από την παραβίαση της ευγένειας, αποφεύγοντας τις προσωπικές επιθέσεις, παρ'όλα αυτά συγκρούονται με τις πολιτισμένες και συνεργατικές επεξεργασίες και συζητήσεις.
 • Οι επεξεργασίες τους περιορίζονται σε μικρό αριθμό σελίδων που πολύ λίγοι παρακολουθούν.
 • Αντίστροφα, οι επεξεργασίες τους επιμερίζονται σε μεγάλη ποικιλία λημμάτων, για να ελαττώνεται η πιθανότητα κάποιος χρήστης να παρακολουθεί ικανό αριθμό από αυτά που επηρεάζονται, ώστε να παρατηρήσει τη διασπαστικότητα.

Παρ' όλα αυτά, τέτοια διασπαστικότητα των επεξεργασιών παραβιάζει την πολιτική και τους κανόνες της Βικιπαίδειας.

Παραδείγματα διαταρακτικής επεξεργασίας

Επεξεργασία

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αφορά προφανείς και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών πολιτικών, δεν είναι λεπτές ερωτήσεις για τις οποίες λογικοί άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν.

Ένας διασπαστικός και αποδιοργανωτικός συντάκτης είναι ένας συντάκτης που παρουσιάζει τάσεις, όπως οι εξής:

 1. Είναι μεροληπτικός : συνεχίζει την επεξεργασία ενός λήμματος ή μιας ομάδας λημμάτων με την επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, παρά την αντίθεση από άλλους συντάκτες. Η μεροληπτική επεξεργασία δεν αποτελείται μόνο από την προσθήκη υλικού. Μερικοί μεροληπτικοί συντάκτες ασχολούνται επίσης με διασπαστικές διαγραφές. Ένα παράδειγμα είναι επαναλαμβανόμενη διαγραφή των αξιόπιστων πηγών που δημοσιεύτηκαν από άλλους συντάκτες.
 2. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει την Επαληθευσιμότητα. Παραλείπει να αναφέρει τις πηγές, αναφέρει μη εγκυκλοπαιδικές πηγές, παραποιεί αξιόπιστες πηγές, ή κατασκευάζει πρωτότυπη έρευνα.
 3. Συμμετέχει σε «διαταρακτική προσθήκη ετικετών». Προσθέτει αδικαιολόγητες ετικέτες {{εκκρεμεί παραπομπή}} σε ένα λήμμα, όταν το περιεχόμενο το οποίο σημειώνει έχει ήδη πηγή, χρησιμοποιεί τέτοιες ετικέτες που να υποδηλώνουν ότι το περιεχόμενο ενός λήμματος με σωστές πηγές είναι αμφισβητήσιμο.
 4. Δεν συμμετέχει στην οικοδόμηση συναίνεσης:
  • επανειλημμένα αγνοεί ερωτήσεις ή αιτήματα άλλων συντακτών για εξηγήσεις σχετικά με επεξεργασίες ή αντιρρήσεις για επεξεργασίες
  • επανειλημμένα αγνοεί εξηγήσεις από άλλους συντάκτες για τις επεξεργασίες τους.
 5. Απορρίπτει ή αγνοεί την ανατροφοδότηση από την κοινότητα: αρνείται τη διαμεσολάβηση ή/και αιτήματα για σχολιασμό, συνεχίζοντας την επεξεργασία με την επιδίωξη ένα ορισμένου σκοπού, παρά την αντίθετη συναίνεση από αμερόληπτους συντάκτες.

Επιπρόσθετα, τέτοιοι συντάκτες μπορεί να:

6. Κάνουν εκστρατεία για να εκδιώξουν παραγωγικούς συνεισφέροντες: ενεργούν σε αντίθεση με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως η Βικιπαίδεια: Ευγένεια, Βικιπαίδεια: Όχι προσωπικές επιθέσεις , Ιδιοκτησία των λημμάτων, επιδίδονται στην χρήση μαριονέτας ή κατευθυνόμενων χρηστών κλπ, σε ένα χαμηλό επίπεδο που μπορεί να μην εξαντλήσει την υπομονή της γενικής κοινότητας, αλλά λειτουργεί προς την εξάντληση την υπομονής των παραγωγικών συντακτών που ακολουθούν τους κανόνες σε ορισμένα λήμματα.

Αποτυχία ή άρνηση «να λάβουν το μήνυμα»

Επεξεργασία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συντάκτες διαιωνίζουν διαφωνίες με την προσκόλληση σε ένα ισχυρισμό ή άποψη για καιρό μετά από όταν η συναίνεση της κοινότητας αποφάσισε ότι η μετακίνηση σε άλλα θέματα θα είναι πιο παραγωγική. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι διασπαστική στην Βικιπαίδεια. Πιστεύοντας ότι έχετε μια έγκυρη άποψη δεν παρέχει σε σας το δικαίωμα να ενεργείτε σαν να πρέπει η άποψή σας να γίνει αποδεκτή από την κοινότητα, όταν σας έχουν πει ότι αυτό δεν είναι αποδεκτή.

Μην συγχέουμε την «λήψη» με τη «συμφωνία»: η απόρριψη της ιδέας σας από την κοινότητα δεν είναι απόδειξη ότι έχουν αποτύχει να σας ακούσουν. Σταματήστε το γράψιμο, ακούστε, και επανεξετάστε τι σας λένε οι άλλοι συντάκτες. Κάντε μια ισχυρή προσπάθεια για να δείτε την πλευρά τους στη συζήτηση, και να δουλέψτε για να βρείτε τα σημεία συμφωνίας.

Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι συντάκτες ενεργούν καλή τη πίστει, η συνεισφορά τους μπορεί να συνεχίσει να είναι διασπαστική και σπατάλη χρόνου, για παράδειγμα, συνεχίζοντας να λένε ότι δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι οι συντάκτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι τολμηροί και απλά κάνει πράγματα αν νομίζουν ότι είναι σωστά, μερικές φορές η έλλειψη ικανότητας μπορεί να βρεθεί εμπόδιο. Εάν η κοινότητα ξοδεύει περισσότερο χρόνο για τον καθαρισμό λαθών των συντακτών και την εκπαίδευση τους σχετικά με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές από ό, τι κρίνει απαραίτητο, κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν.

Επίδειξη άποψης

Επεξεργασία
Κύρια σελίδα: Βικιπαίδεια:Μην αναστατώνετε τη Βικιπαίδεια για να υποστηρίξετε την άποψή σας

Όταν κάποιος απογοητευτεί με τον τρόπο που εφαρμόζεται μια πολιτική ή οδηγία της Βικιπαίδειας, μπορεί να του φανεί δελεαστικό να προσπαθήσει να απαξιώσει την πολιτική ή την ερμηνεία της στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζοντας την πολιτική με απόλυτο τρόπο. Μερικές φορές, αυτό γίνεται απλά για να αποδείξει κάποιος ότι έχει δίκιο σε μια περιορισμένης έκτασης αντιπαράθεση. Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να εφαρμόσει έναν κανόνα ή μια πολιτική με έναν γενικά μη-δημοφιλή τρόπο, έχοντας ως σκοπό να αλλάξει η πολιτική.

Τέτοιες τακτικές προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στη Βικιπαίδεια. Αν αισθάνεστε ότι μια πολιτική είναι προβληματική, το κατάλληλο μέρος για να εκφράσετε τις ανησυχίες σας είναι η σελίδα συζήτησης της πολιτικής εκείνης. Αν απλά διαφωνείτε με τις ενέργειες κάποιου σε ένα λήμμα, συζητήστε στη σελίδα συζήτησης του λήμματος ή σε σχετικές σελίδες.

Σημειώστε ότι κάποιος μπορεί νόμιμα να επιδείξει την άποψή του, χωρίς να διαταράξει τη Βικιπαίδεια για να την απεικονίσει.

Διαφοροποίηση από την παραγωγική επεξεργασία

Επεξεργασία

Συχνά οι συντάκτες προσθέτουν μειοψηφικές απόψεις στα λήμματα. Αυτό είναι μέσα στους στόχους της Βικιπαίδειας όταν και μόνο όταν οι προσθήκες αυτές είναι επαληθεύσιμες, δεν τους δίνεται υπερβολικό βάρος και όπου είναι απαραίτητο είναι συμβατές με την πολιτική περί ψευδοεπιστήμης. Η προσκόμιση των τεκμηρίων για τη στήριξη της προσθήκης βαραίνει τον συντάκτη που αρχικά προβαίνει στην προσθήκη ή σε αυτόν τον συντάκτη που επιθυμεί η προσθήκη να παραμείνει.

Από την Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα:

Η ουδετερότητα απαιτεί όλα τα λήμματα ή άλλη σελίδα στον κύριο χώρο, να παρουσιάζει όλες τις σημαντικές απόψεις επί ενός ζητήματος, που έχουν δημοσιευθεί από αξιόπιστες πηγές, σε ανάλογη βαρύτητα με την αποδοχή της άποψης. Το να δίνεται δικαιολογημένο βάρος σε μία άποψη ή το να αποφεύγεται να δίνεται αδικαιολόγητο βάρος σε μία άλλη άποψη, σημαίνει ότι το λήμμα δε θα πρέπει να αναφέρεται και να περιγράφει το ίδιο λεπτομερώς την μειοψηφική άποψη με την ευρύτερα αποδεκτή.

Στις επαληθεύσιμες και αξιοσημείωτες απόψεις περιλαμβάνεται η πρωτοεπιστήμη, όταν δημοσιεύεται σε έγκριτα περιοδικά με κριτές. Οι συντάκτες μπορούν να προχωρήσουν σε λογικά πλαίσια σε αναφορές για δημόσιες διαφωνίες ή αμφισβητήσεις όταν αυτές καταγράφονται σε αξιόπιστες πηγές. Για παράδειγμα, η παραπομπή σε οπτική που αναφέρεται σε καθιερωμένο περιοδικό, διδακτικό εγχειρίδιο ή μονογραφία, δεν είναι καθ' εαυτό διαταρακτική επεξεργασία. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για επιλυμένα ζητήματα· για παράδειγμα η καταχώρηση ή ο ισχυρισμός ότι ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη θα ήταν αδόκιμος σήμερα, παρότι αυτό ήταν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα την εποχή του Γαλιλαίου. Η αναφορά, όμως, της αμφισβήτησης στο λήμμα μπορεί να είναι δόκιμη όταν η ίδια η αμφισβήτηση είναι αξιοσημείωτη (όπως στο παράδειγμα).

Μερικές φορές καλοπροαίρετοι συντάκτες μπορεί παραπλανηθούν από ψευδοεπιστημονικές δημοσιεύσεις ή να κάνουν ειλικρινή λάθη στην παρουσίαση της παραπομπής. Αυτοί οι συντάκτες μπορεί να υπερασπιστούν τη θέση τους για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά να αναγνωρίζουν το πρόβλημα, είτε λόγω του ότι βρήκαν ή τους δόθηκαν καλύτερα τεκμήρια, είτε λόγω σχολιασμού από αμερόληπτο συντάκτη.

Αντιμετώπιση του συντάκτη που προβαίνει σε διαταρακτικές επεξεργασίες

Επεξεργασία

Τα παρακάτω αποτελούν ένα πρότυπο διορθωτικών μέτρων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα βήματα πρέπει να εφαρμόζονται με την εμφανιζόμενη σειρά. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις μία άμεση αναφορά στο Βικιπαίδεια:Σημειωματάριο διαχειριστών μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο πρώτο βήμα· σε άλλες μία γρήγορη προσφυγή σε αποκλεισμό από την κοινότητα μπορεί να χρειάζεται να ακολουθήσει. Γενικά, όμως, σχεδόν σε κάθε περίπτωση είναι ωφελιμότερη μία σταδιακή κλιμάκωση, με την ελπίδα ότι σε κάποιο στάδιο ίσως επιλυθεί το πρόβλημα και δεν χρειαστούν επί πλέον μέτρα.

 • Πρώτη ασύμβατη για εγκυκλοπαίδεια καταχώρηση από τον φαινόμενο ως διαταρακτικό συντάκτη.
 • Υποθέστε καλή πίστη. Μην επιτίθεστε στον συντάκτη που υποπτεύεστε ότι προβαίνει σε διαταρακτική επεξεργασία. Παρ’ όλα αυτά, αναιρέστε υλικό που δεν έχει παραπομπές ή δεν είναι εγκυκλοπαιδικό. Χρησιμοποιείστε μία σύνοψη επεξεργασίας η οποία περιγράφει το πρόβλημα χωρίς να χρησιμοποιήσετε όρους ή λέξεις που μπορεί να πυροδοτήσουν αντιδράσεις. Παραμείνετε ευγενικοί. Ζητήστε στη σελίδα συζήτησης να συζητήσετε το θέμα ή/και να προσκομιστούν πηγές. Συμβουλευτείτε το «Βικιπαίδεια:Μη δαγκώνετε τους νέους χρήστες» και να έχετε υπόψη ότι κατά πάσα πιθανότητα αντιμετωπίζετε έναν νέο συντάκτη που είναι μπερδεμένος και όχι έναν συντάκτη που έχει σκοπό να δημιουργήσει προβλήματα.
 • Αν ο συντάκτης επαναφέρει το δικό του κείμενο:
 • Αν αυτή τη φορά παρουσιάζεται υλικό με πηγές, μην κάνετε τίποτα· αν δεν έχει και πάλι πηγές αναιρέστε ξανά αν δεν έχει απαντήσει στη σελίδα συζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναφέρει στη σελίδα συζήτησης του λήμματος μία ξεκάθαρη εξήγηση της διαφορετικής γνώμης σας. Αναφερθείτε σε αυτή τη συζήτηση στη σύνοψη επεξεργασίας σας στο λήμμα. Αν είναι δυνατό προτείνετε συμβιβασμό στη σελίδα συζήτησης.
 • Αν η επαναφορά συνεχιστεί και συνεχίζει να είναι ατεκμηρίωτη:
 • Αναιρέστε και ζητήστε κάποιον διαχειριστή στο Σημειωματάριο διαχειριστών‎‎ (ΣΔ). Προσκομίστε diffs των πολλαπλών επαναφορών από τον μεροληπτικό συντάκτη. Διατηρήστε την αναφορά σας σε μικρή έκταση (όχι περισσότερες από 250-500 λέξεις), με πολλά diffs που αποτελούν απόδειξη και επικεντρωθείτε στο πρόβλημα συμπεριφοράς του χρήστη (δεν συμμετέχει σε συζήτηση/τοποθετεί υλικό χωρίς πηγές/αγνοεί τη συναίνεση που επετεύχθη στη σελίδα συζήτησης του λήμματος). Προσπαθήστε να αποφύγετε λεπτομέρειες επί του περιεχομένου του λήμματος στο ΣΔ, γιατί μειώνει την πιθανότητα κάποιος διαχειριστής να καταλάβει την καταγγελία. Σημείωση: Για να είστε περισσότερο αποτελεσματικοί στο ΣΔ, πρέπει το δικό σας μητρώο να είναι καθαρό. Σε κάθε περίπτωση, να είστε ευγενικοί και να αποφύγετε να προχωρήσετε σε πολλαπλές επαναφορές ο ίδιος.
 • Αν ο μεροληπτικός συντάκτης τεκμηριώνει το υλικό του, αλλά οι πηγές είναι λίγες ή παραποιημένες
 • Μην πάτε ακόμη στο ΣΔ.
 • Δείτε ξανά το Βικιπαίδεια:Επίλυση Διαφωνιών
 • Συνεχίστε τις προσπάθειες για διάλογο με τον συντάκτη. Αναφέρετε την πολιτική και τις οδηγίες ανάλογα με την περίπτωση.
 • Αν εμπλέκονται μόνο δύο συντάκτες, αναζητήστε μία τρίτη γνώμη.
 • Αν εμπλέκονται περισσότεροι συντάκτες, δοκιμάστε να κάνετε Αίτηση για μεγαλύτερη συμμετοχή.
 • Προτείνετε Διαμεσολάβηση.
 • Αν η διαμεσολάβηση απορριφθεί, είναι ανεπιτυχής, και/ή τα προβλήματα συνεχίσουν:
 • Ειδοποιήστε τον συντάκτη που βρίσκετε διασπαστικό στην σελίδα συζήτησής του.
  Συμπεριλάβετε συνδέσμους προς επεξεργασίες που δείχνουν την προβληματική συμπεριφορά. Χρησιμοποιήστε τίτλο ενότητας και/ή σύνοψη επεξεργασίας που επισημαίνει ότι βρίσκετε την συμπεριφορά του διαταρακτική, αλλά αποφύγετε να είστε προκλητικός. Να θυμάστε, ακόμη προσπαθείτε να αποκλιμακώσετε την κατάσταση. Αν εμπλέκονται και άλλοι συντάκτες, θα πρέπει να βάλουν κι αυτοί τα σχόλιά τους, για να είναι ξεκάθαρο ότι η κοινότητα απορρίπτει την μεροληπτική συμπεριφορά.
 • Ο μεροληπτικός συντάκτης συνεχίσει τις επαναφορές.
 • Θεωρώντας πως πλέον πρόκειται για έναν συντάκτη εναντίον πολλών, συνεχίστε να αναιρείτε τον μεροληπτικό συντάκτη. Αν υπερβεί τον κανόνα των τριών επαναφορών (πάνω από τρεις επαναφορές σε 24 ώρες), αναφέρετε τον στο ΣΔ (αλλά να είστε προσεκτικός να μην κάνετε υπερβολικές επαναφορές ο ίδιος!). Βεβαίως, ένας μεροληπτικός συντάκτης δεν μπορεί να διατηρήσει το προβληματικό περιεχόμενο όταν είναι αντιμέτωπος με πολλούς συντάκτες που αναιρούν τις επεξεργασίες του.
 • Αν ο μεροληπτικός συντάκτης δεν παραβιάζει των κανόνα των τριών επαναφορών ή δεν εμπλέκονται πολλοί συντάκτες για να επιβάλλουν την εφαρμογή της πολιτικής:
 • Ενημέρωσε ξανά τους διαχειριστές στο ΣΔ.
 • Αν για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνονται οι διαχειριστές
 • Γράψτε στην Βικιπαίδεια:Αγορά, αλλά μόνο αν έχετε πληθώρα επεξεργασιών (με diff) για να δείξετε ότι προσπαθήσατε να επιλύσετε το πρόβλημα με άλλα μέσα, και έχετε τουλάχιστον άλλο ένα συντάκτη που προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα, και θα βοηθήσει να επιβεβαιωθεί το αίτημα για σχολιασμό.
 • Ο συντάκτης εξακολουθεί να αγνοεί τη συναίνεση από την Αγορά.
 • Και πάλι ζητήστε την βοήθεια διαχειριστών παραπέμποντας στην συναίνεση που διαμορφώθηκε στην Αγορά. Ένας διαχειριστής θα πρέπει να κάνει προειδοποίηση ή να εφαρμόσει φραγή αναλόγως.
 • Αν οι φραγές δεν επιλύουν το πρόβλημα, ή εξακολουθείτε να μην έχετε την ανάλογη προσοχή στο ΣΔ, και έχετε δοκιμάσει όλα:
 • Καταθέστε ένα αίτημα για αποκλεισμό. Βασίστε το αποκλειστικά στην συμπεριφορά του χρήστη, και όχι στο περιεχόμενο των λημμάτων.

Φραγή και κυρώσεις

Επεξεργασία
 • Η διαταρακτική επεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε προειδοποιήσεις και μετά σταδιακά σε φραγές, τυπικά ξεκινώντας με 24 ώρες.
 • Λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για διατάραξη μπορεί να φραγούν επ' αόριστο.
 • Αν το μοτίβο της διατάραξης είναι «λεπτό» ή μακροπρόθεσμο και οι άτυπες συζητήσεις είναι αναποτελεσματικές, ένα αίτημα για συζήτηση επί της συμπεριφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τεκμηριώσει το πρόβλημα και να δημιουργήσει μια συναίνεση της κοινότητας για περιορισμό ή απαγόρευση επεξεργασίας.