Η δεδομένη θέση της Βικιπαίδειας είναι ότι οι συντάκτες/χρήστες που εγγράφονται θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μόνο λογαριασμό. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να απαγορεύσει τη χρήση πολλαπλών λογαριασμών για λόγους εξαπάτησης και να εξηγήσει πότε μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούν οι συντάκτες δεύτερο (εναλλακτικό) λογαριασμό. Ο δεύτερος λογαριασμός που χρησιμοποιείται κατά παράβαση αυτής της πολιτικής ορίζεται ως μαριονέτα.

Ονομασίες λογαρισμών, «μαριονέτα» και «εναλλακτικός λογαρισμός»

Επεξεργασία

Μια μαριονέτα είναι ένας εναλλακτικός λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείται για ψευδείς, αποδιοργανωτικούς ή αλλιώς παραπλανητικούς λόγους που παραβιάζουν ή παρακάμπτουν την επιβολή των πολιτικών της Βικιπαίδειας. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για τους χρήστες που αποφασίζουν να διακόψουν την επεξεργασία με έναν λογαριασμό και αρχίζουν εκ νέου με έναν νέο.

 • Μη χρησιμοποιείτε μαριονέτες.
 • Μη προκαταλαμβάνετε συζητήσεις ζητώντας υποστηρικτές από άλλους δικτυακούς τόπους (meatpuppetry).
 • Μη λειτουργείτε ως μαριονέτες οποιουδήποτε.

Όλοι οι Βικιπαιδιστές μπορούν να κατοχυρώσουν ένα όνομα χρήστη ή λογαριασμό από τους οποίους μπορούν να κάνουν επεξεργασίες. Αυτός ο λογαριασμός, με την πάροδο του χρόνου, θα διαμορφώσει ένα ιστορικό επεξεργασιών και θα γίνει η «βικιπαιδική ταυτότητα» αυτού του προσώπου, βοηθώντας άλλους να αλληλεπιδράσουν με το πρόσωπο και να καταλάβουν τα ενδιαφέροντα και την οπτική γωνία του.

Για ποικίλους λόγους, κάποιοι Βικιπαιδιστές δημιουργούν επίσης έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς λογαριασμούς. Ένας εναλλακτικός λογαριασμός είναι ένα πρόσθετο όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται από ένα Βικιπαιδιστή που έχει ήδη έναν λογαριασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κύριος λογαριασμός κανονικά υποτίθεται ότι είναι αυτός με το πιο μακρόχρονο ιστορικό συνεισφοράς και τις περισσότερες επεξεργασίες.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν λογαριασμούς προτρέπονται να παρέχουν συνδέσμους μεταξύ τους στη σελίδα χρήστη τους. Μπορούν επίσης να ανακατευθύνουν τη σελίδα χρήστη και τη σελίδα συζήτησης χρήστη στον κύριο λογαριασμό τους. Δεν χρειάζεται η χρήση απεριόριστων εναλλακτικών λογαριασμών χωρίς πολύ καλή αιτία. Αν πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό, κάντε το με προσοχή. Σημειώστε ότι αν αποκαλυφθεί πως συμπεριφέρεστε καταχρηστικά και αναληφθεί δράση για αυτό, οι άλλοι Βικιπαιδιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να προστατέψουν την ανωνυμία σας. Το πιθανότερο είναι ότι όλοι οι λογαριασμοί σας θα φραχθούν και θα διασυνδεθούν σε κοινή θέα.

 
Χρήση μαριονέτας

Ακατάλληλες χρήσεις εναλλακτικών λογαριασμών

Επεξεργασία

Μερικές χρήσεις εναλλακτικών λογαριασμών είναι ρητά απαγορευμένες: η χρησιμοποίηση ενός εναλλακτικού λογαριασμού για την αποφυγή διερεύνησης, που παραπλανά άλλους κάνοντας παρενοχλητικές επεξεργασίες με ένα λογαριασμό και κανονικές με άλλον, που διαστρεβλώνει τη συναίνεση ή τεχνητά ανακατώνει μια διαφωνία, ή που αλλιώς παρακάμπτει την πολιτική της Βικιπαίδειας. Η κακή χρήση ενός εναλλακτικού λογαριασμού μπορεί να οδηγήσει στην φραγή του προσώπου. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Η δημιουργία ψευδαίσθησης υποστήριξης: Οι εναλλακτικοί λογαριασμοί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να δώσουν την εντύπωση μεγαλύτερης υποστήριξης σε μια θέση μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει.
 • Επεξεργασία χώρων σχετικών με: Οι άγνωστοι εναλλακτικοί λογαριασμοί δεν πρέπει να επιμελούνται πολιτικές, οδηγίες ή σελίδες συζήτησής με σχόλια σε πρακτικά διαιτησίας ή ψηφοφορίες για την ανάδειξη ή διαγραφή διαχειριστών, όπως επίσης και για εκλογές.
 • Παράκαμψη πολιτικών ή κυρώσεων : Οι πολιτικές εφαρμόζονται ανά άτομο, όχι ανά λογαριασμό. Πολιτικές όπως ο κανόνας των τριών επαναφορών αφορά στις επεξεργασίες ενός προσώπου. Η χρήση του δεύτερου λογαριασμού για την παραβίαση της πολιτικής επισύρει τιμωρίες στον κύριο λογαριασμό σας, και στην περίπτωση της φραγής, ή της αποπομπής η παραβίαση προκαλεί ανανέωση του χρόνου ποινής.
 • Η συνεισφορά στην ίδια σελίδα με πολλαπλούς λογαριασμούς: Οι χρήστες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν λογαριασμούς για να συνεισφέρουν στην ίδια σελίδα συζήτησης με τρόπο που να δείχνει ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Οι συνεισφορές με ευδιάκριτα συνδεδεμένους εναλλακτικούς λογαριασμούς δεν είναι απαγορευμένη (βλ. η έκδοση της ίδιας σελίδας με τον κύριο λογαριασμό σας και εκείνον που χρησιμοποιείτε για κοινό υπολογιστή ή τον bot λογαριασμό σας).
 • Αποφυγή διερεύνησης: Η χρήση καλυμμένων εναλλακτικών λογαριασμών για να διασπάσετε το ιστορικό των επεξεργασιών σας, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν άλλοι χρήστες να ανιχνεύσουν πρότυπα συνεισφορών σας. Παρόλο που κάτι τέτοιο επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις, συνιστά παραβίαση αυτής της πολιτικής η δημιουργία εναλλακτικών λογαριασμών με σκοπό τη σύγχυση ή την εξαπάτηση χρηστών-συντακτών που έχουν πιθανώς έννομο ενδιαφέρον εξέτασης των συνεισφορών σας.
 • Ο "καλός" και ο "κακός" λογαριασμός: Η διατήρηση ενός "καθαρού" λογαριασμού με την παράλληλη χρήση ενός λογαριασμού που συνδέεται με διασπαστικές και διαλυτικές επεξεργασίες.
 • Εμφάνιση ως ουδέτερου σχολιαστή: Η χρήση ενός εναλλακτικού λογαριασμού σε μια συζήτηση σχετικά με ένα άλλο λογαριασμό του ίδιου προσώπου.
 • Ψήφος περισσότερο από μια φορά σε δημοσκοπήσεις.
 • Αχυράνθρωπος: Η δημιουργία ενός ξεχωριστού λογαριασμού για να υποστηρίξει μια άποψη με έναν ηθελημένα παράλογο ή προσβλητικό τρόπο, ώστε να κυλήσει η κοινή γνώμη προς την άλλη πλευρά.
 • Συνεισφορά χωρίς σύνδεση με σκοπό την παραπλάνηση: Η συνεισφορά από πολλαπλές διευθύνσεις IP μπορεί να θεωρηθεί ίδια με την συνεισφορά από πολλαπλούς λογαριασμούς όταν γίνεται παραπλανητικά ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τις παραπάνω αρχές. Όταν οι συνεισφέροντες αποσυνδέονται από λάθος, θα πρέπει να το αναφέρουν ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει παρεξήγηση. Σε περίπτωση μιας συζήτησης, η υπογραφή του κειμένου από τον συνδεδεμένο πλέον χρήστη είναι κατάλληλος τρόπος γι' αυτό.

Εάν κάποιος χρησιμοποιεί εναλλακτικούς λογαριασμούς, γενικώς συνιστάται να παρέχει συνδέσμους μεταξύ των λογαριασμών για να καταστήσει στις περισσότερες περιπτώσεις εύκολο να διαπιστωθεί ότι τους μοιράζεται ένα άτομο και να αποφύγουν οποιαδήποτε εμφάνιση ή υποψία χρήσης μαριονέτας.

Θεμιτές χρήσεις

Επεξεργασία

Οι εναλλακτικοί λογαριασμοί έχουν και νόμιμες χρήσεις. Για παράδειγμα, μακρόχρονοι συνεισφέροντες που χρησιμοποιούν τα αληθινά τους ονόματα μπορεί να θέλουν ένα ψευδώνυμο για συνεισφορές για τις οποίες δεν θέλουν να συσχετιστεί το πραγματικό τους όνομα, ή μακρόχρονοι συνεισφέροντες μπορεί να δημιουργήσουν ένα νέο λογαριασμό για να διερευνήσουν το πως φέρεται η κοινότητα σε νέους χρήστες. Αν χρησιμοποιείτε ένα εναλλακτικό λογαριασμό, είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι δεν παραβιάζετε αυτή την πολιτική. Οι λόγοι περιλαμβάνουν:

 • Ασφάλεια: Με δεδομένο ότι δημόσιοι υπολογιστές μπορεί να έχουν trojans ή keyloggers που κλέβουν κωδικούς πρόσβασης, οι χρήστες μπορεί να έχουν ένα εναλλακτικό λογαριασμό για να μην κλέψει κάποιος τους κύριους λογαριασμούς τους. Τέτοιοι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι δημόσια συνδεμένοι στον κύριο λογαριασμό ή να χρησιμοποιούν ένα εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα. Για παράδειγμα ο Χρήστης:Παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Χρήστης:Παράδειγμα (εναλλ) και να ανακατευθύνει τη σελίδα χρήστη και τη σελίδα συζήτησής του στον κύριο λογαριασμό.
 • Ιδιωτικότητα: Ένα άτομο που επεξεργάζεται ένα λήμμα που είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στην οικογένειά του ή στον κοινωνικό ή επαγγελματικό του κύκλο, και η ταυτότητά του στην Βικιπαίδεια είναι γνωστή σε αυτούς τους κύκλους ή ανιχνεύσιμη ως η ταυτότητά του στο έξω κόσμο, μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικό λογαριασμό για να αποφύγει επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο λόγω της συνεισφοράς του.
 • Bots: Μια κοινή ειδική περίπτωση είναι τα bots, ή προγράμματα που λειτουργούν αυτόματα ή ημιαυτόματα. Συντάκτες που χρησιμοποιούν bot ενθαρρύνονται να δημιουργούν ξεχωριστούς λογαριασμούς και να ζητούν να σημανθούν ως bot ώστε οι αυτόματες επεξεργασίες να φιλτράρονται από τις πρόσφατες αλλαγές.
 • Προληπτικοί λογαριασμοί: Ένα προληπτικός λογαριασμός είναι ένας δεύτερος λογαριασμός που δημιουργείται με ένα όνομα χρήστη παρόμοιο με αυτό του κύριου λογαριασμού ώστε να προλάβει κάποια προσωποποίηση. Τέτοιοι λογαριασμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για συνεισφορά και να ανακατευθύνονται προς την σελίδα του κύριου λογαριασμού.
 • Χαμένοι λογαριασμοί: Εάν έχετε χάσει τον κωδικό πρόσβασης για έναν υπάρχοντα λογαριασμό στην Βικιπαίδεια, ή γνωρίζετε ή φοβάστε ότι κάποιος άλλος έχει κλέψει ή μαντέψει τον κωδικό πρόσβασης, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό με ένα καθαρό κωδικό πρόσβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να βάλετε ένα σημείωμα στη σελίδα χρήστη του κάθε λογαριασμού που υποδηλώνει ότι είναι εναλλακτικοί λογαριασμοί για το ίδιο πρόσωπο, και μπορεί να θελήσετε να ζητήσετε από κάποιο διαχειριστή να μπλοκάρει τον παλιό παραβιασμένο λογαριασμό.
 • Νέο ξεκίνημα υπό νέο όνομα: Αν αποφασίσετε να κάνετε μια νέα αρχή, μπορείτε να διακόψετε τον παλιό λογαριασμό και να δημιουργήσετε ένα νέο που γίνεται πλέον ο μόνος λογαριασμός που χρησιμοποιείτε. Οι λογαριασμοί που κάνουν νέο ξεκίνημα δεν πρέπει να επιστρέψουν στις παλιές θεματικές περιοχές, τον ίδιο τρόπο επεξεργασίας, ή τη συμπεριφορά στο παρελθόν που χαρακτηρίστηκε ως προβληματική, και θα πρέπει να προσέξουν να μην κάνουν τίποτα που μοιάζει με μια προσπάθεια να αποφύγουν τον έλεγχο. Μια καθαρή εκκίνηση επιτρέπεται μόνον εάν δεν υπάρχουν ενεργοί αποκλεισμοί, φραγές ή άλλες κυρώσεις στη κατά του παλιού λογαριασμού. Η κατάργηση του παλιού λογαριασμού σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Θα πρέπει να σημειώσετε στη σελίδα χρήστη του ότι είναι ανενεργός, ώστε να αποτραπεί να εκληφθεί η αλλαγή ως προσπάθεια δημιουργίας μαριονέτας.

Σχετικό πρότυπο

Επεξεργασία

{{Πρότυπο:Μαριονέτα}}

(Πρότυπο:Μαριονέτα)