Η φραγή κάποιου χρήστη από διαχειριστή της Βικιπαίδειας μπορεί να επιβληθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους παρακάτω λόγους:

Χρονική διάρκεια φραγής

Σκοπός της φραγής είναι η εκτόνωση μιας διαμάχης ή η πρόληψη και όχι η τιμωρία. Συνεπώς, η χρονική διάρκειά της σχετίζεται με την πιθανότητα επανάληψης της ανάρμοστης συμπεριφοράς του χρήστη. Οι διαχειριστές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπ' όψη τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς, καθώς και αν ο ίδιος χρήστης την έχει επαναλάβει στο παρελθόν.

Φραγές σε δυναμικές IP διευθύνσεις είναι συνήθως μικρότερης διάρκειας σε σύγκριση με φραγές που επιβάλλονται σε εγγεγραμμένους χρήστες ή στατικές IP, προκειμένου να αποφεύγονται παρενέργειες έναντι άλλων χρηστών που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση.

Περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς (προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, εκφοβισμός, προσωπικές επιθέσεις κ.λ.π) τυπικά οδηγούν σε φραγή διάρκειας μίας ημέρας ή μεγαλύτερης, αν πρόκειται για συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται. Λογαριασμοί των οποίων μοναδική συνεισφορά είναι η παρενόχληση μπορούν να υποστούν φραγή αόριστης διάρκειας. Φραγές που αποσκοπούν στην προστασία της Βικιπαίδειας διαρκούν τυπικά τόσο όσο εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο.

Έκταση φραγής

Η φραγή μπορεί να διακόπτει τις επεξεργασίες σε ολόκληρο το wiki (ολοκληρωτική φραγή) ή συγκεκριμένες σελίδες ή ονοματοχώρους (μερική φραγή), ανάλογα με το είδος και την έκταση της διαταρακτικής συμπεριφοράς του χρήστη.

Επιβολή φραγής

Από τη στιγμή που διαχειριστής επιβάλει φραγή σε οποιονδήποτε χρήστη, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιμένει να παρέλθει η διάρκεια της φραγής που του έχουν θέσει. Μέχρι να παρέλθει, μπορεί:

  • να γράψει στη σελίδα συζήτησής του για να κάνει αίτημα άρσης της φραγής.
  • να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας εφόσον η φραγή δεν έχει αποκλείσει και αυτό.
  • να επεξεργάζεται άλλες σελίδες ανάλογα με το τι έχει μείνει επιτρεπτό σε περίπτωση μερικής φραγής.

Αν παραβεί τους παραπάνω κανόνες ή παραβεί άλλους (π.χ. να κάνει προσωπικές επιθέσεις μέσω της σελίδας συζήτησής του), τότε οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να επιμηκύνουν ή να επεκτείνουν τη φραγή του, και αν χρησιμοποιεί τη λειτουργία e-mail για να προσβάλει ή να επιτεθεί σε χρήστες είναι δυνατόν να του αφαιρεθεί και το δικαίωμα να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας.

Αντιμετώπιση φραγής

Μετά την επιβολή φραγής από διαχειριστή, ο χρήστης, αν θεωρεί ότι αδικείται ή ότι η φραγή ήταν δίκαιη και δεσμεύεται να μην επαναλάβει την διαταρακτική συμπεριφορά, μπορεί να ακολουθήσει τις εξής διαδικασίες:

  • να αποστείλει e-mail στον διαχειριστή που επέβαλε τη φραγή ζητώντας του την αναίρεση της φραγής που του επιβλήθηκε
  • να γράψει στη σελίδα συζήτησής του για να κάνει αίτημα άρσης της φραγής για την τρέχουσα φραγή

Αν οι διαχειριστές απορρίψουν το αίτημα άρσης της φραγής, τότε ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιμένει να παρέλθει η διάρκεια της φραγής του. Αν παραβεί τους παραπάνω κανόνες ή παραβεί άλλους (π.χ. να κάνει προσωπικές επιθέσεις μέσω της σελίδας συζήτησής του), τότε οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να επιμηκύνουν τη φραγή του, και αν χρησιμοποιεί τη λειτουργία e-mail προς τους υπευθύνους του OTRS, για να προσβάλει ή να επιτεθεί σε χρήστες, είναι δυνατόν να του αφαιρεθεί και το δικαίωμα να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας.

Ενημέρωση

Οι διαχειριστές, όταν προχωρούν στη φραγή κάποιου χρήστη, ενημερώνουν για τους λόγους φραγής και τον παραπέμπουν στη σχετική σελίδα (Βικιπαίδεια:Φραγή), έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει γνώση των κανόνων που ισχύουν για τους έχοντες φραγή.