Η φραγή είναι ένα μέσο με το οποίο ένας χρήστης που παραβιάζει τις βασικές αρχές της Βικιπαίδειας μπορεί να αποκλειστεί προσωρινά ή επ 'αόριστον από τα δικαιώματα επεξεργασίας. Η απόφαση φραγής ενός χρήστη λαμβάνεται συνήθως από έναν διαχειριστή, συχνά μετά από μια αναφορά βανδαλισμού, παρενόχλησης ή παραβίασης της εμπιστοσύνης της κοινότητας.

Συνηθισμένοι λόγοι

Φραγή μπορεί να επιβληθεί αυθόρμητα από έναν διαχειριστή για να αποφευχθεί η επανάληψη μιας πράξης της οποίας ο προβληματικός και ενοχλητικός χαρακτήρας είναι προφανής. Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις είναι:

Σε περιπτώσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, διαφήμισης ή παράνομων δηλώσεων, η σελίδα συζήτησης του χρήστη μπορεί επίσης να προστατεύεται. Σε περιπτώσεις δημοσίευσης προσωπικών πληροφοριών, δυσφήμισης ή χρήσης ονόματος λογαριασμού που αποτελεί κατάφωρη επίθεση, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται μια απόκρυψης επεξεργασίας για τη γρήγορη κατάργηση ανεπιθύμητου περιεχομένου από το ιστορικό και τα αρχεία καταγραφής.

Χρονική διάρκεια φραγής

Σκοπός της φραγής είναι η εκτόνωση μιας διαμάχης ή η πρόληψη και όχι η τιμωρία. Συνεπώς, η χρονική διάρκειά της σχετίζεται με την πιθανότητα επανάληψης της ανάρμοστης συμπεριφοράς του χρήστη. Οι διαχειριστές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπ' όψη τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς, καθώς και αν ο ίδιος χρήστης την έχει επαναλάβει στο παρελθόν.

Φραγές σε δυναμικές IP διευθύνσεις είναι συνήθως μικρότερης διάρκειας σε σύγκριση με φραγές που επιβάλλονται σε εγγεγραμμένους χρήστες ή στατικές IP, προκειμένου να αποφεύγονται παρενέργειες έναντι άλλων χρηστών που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση.

Περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς (προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, εκφοβισμός, προσωπικές επιθέσεις κ.λ.π) τυπικά οδηγούν σε φραγή διάρκειας μίας ημέρας ή μεγαλύτερης, αν πρόκειται για συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται. Λογαριασμοί των οποίων μοναδική συνεισφορά είναι η παρενόχληση μπορούν να υποστούν φραγή αόριστης διάρκειας. Φραγές που αποσκοπούν στην προστασία της Βικιπαίδειας διαρκούν τυπικά τόσο όσο εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο.

Έκταση φραγής

Η φραγή μπορεί να διακόπτει τις επεξεργασίες σε ολόκληρο το wiki (ολοκληρωτική φραγή) ή συγκεκριμένες σελίδες ή ονοματοχώρους (μερική φραγή), ανάλογα με το είδος και την έκταση της διαταρακτικής συμπεριφοράς του χρήστη.

Επιβολή φραγής

Από τη στιγμή που διαχειριστής επιβάλει φραγή σε οποιονδήποτε χρήστη, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιμένει να παρέλθει η διάρκεια της φραγής που του έχουν θέσει. Μέχρι να παρέλθει, μπορεί:

  • να γράψει στη σελίδα συζήτησής του για να κάνει αίτημα άρσης της φραγής.
  • να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας εφόσον η φραγή δεν έχει αποκλείσει και αυτό.
  • να επεξεργάζεται άλλες σελίδες ανάλογα με το τι έχει μείνει επιτρεπτό σε περίπτωση μερικής φραγής.

Αν παραβεί τους παραπάνω κανόνες ή παραβεί άλλους (π.χ. να κάνει προσωπικές επιθέσεις μέσω της σελίδας συζήτησής του), τότε οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να επιμηκύνουν ή να επεκτείνουν τη φραγή του, και αν χρησιμοποιεί τη λειτουργία e-mail για να προσβάλει ή να επιτεθεί σε χρήστες είναι δυνατόν να του αφαιρεθεί και το δικαίωμα να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας.

Αντιμετώπιση φραγής

Μετά την επιβολή φραγής από διαχειριστή, ο χρήστης, αν θεωρεί ότι αδικείται ή ότι η φραγή ήταν δίκαιη και δεσμεύεται να μην επαναλάβει την διαταρακτική συμπεριφορά, μπορεί να ακολουθήσει τις εξής διαδικασίες:

  • να αποστείλει e-mail στον διαχειριστή που επέβαλε τη φραγή ζητώντας του την αναίρεση της φραγής που του επιβλήθηκε
  • να γράψει στη σελίδα συζήτησής του για να κάνει αίτημα άρσης της φραγής για την τρέχουσα φραγή

Αν οι διαχειριστές απορρίψουν το αίτημα άρσης της φραγής, τότε ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιμένει να παρέλθει η διάρκεια της φραγής του. Αν παραβεί τους παραπάνω κανόνες ή παραβεί άλλους (π.χ. να κάνει προσωπικές επιθέσεις μέσω της σελίδας συζήτησής του), τότε οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να επιμηκύνουν τη φραγή του, και αν χρησιμοποιεί τη λειτουργία e-mail για να προσβάλει ή να επιτεθεί σε χρήστες, είναι δυνατόν να του αφαιρεθεί και το δικαίωμα να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας.

Ενημέρωση

Οι διαχειριστές, όταν προχωρούν στη φραγή κάποιου χρήστη, ενημερώνουν για τους λόγους φραγής και τον παραπέμπουν στη σχετική σελίδα (Βικιπαίδεια:Φραγή), έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει γνώση των κανόνων που ισχύουν για τους έχοντες φραγή.

Οικειοθελής φραγή

Μερικές φορές, ορισμένοι συντάκτες ζητούν οι ίδιοι τη φραγή του λογαριασμού τους, για παράδειγμα επειδή επιθυμούν να κάνουν ένα διάλειμμα από τη συμμετοχή στη Βικιπαίδεια και θέλουν να είναι σίγουροι ότι δεν θα παραβιάσουν την απόφασή τους αυτή. Τέτοιου είδους αιτήματα τυπικά απορρίπτονται. Ωστόσο, ορισμένοι διαχειριστές ενδέχεται να τα ικανοποιήσουν. Ως εναλλακτική στην αυτοφραγή, οι συντάκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Wikibreak Enforcer, ένα user script που εμποδίζει τη σύνδεση του χρήστη στο λογαριασμό του.

Δείτε επίσης