Άνοιγμα κυρίου μενού
Yes check.svg Αυτή η σελίδα τεκμηριώνει μία επίσημη πολιτική ως προς τη λειτουργία της Βικιπαίδειας. Αποτελεί προϊόν ευρείας συναίνεσης και θεωρείται ότι, σχεδόν πάντα, πρέπει να την ακολουθούν όλοι οι χρήστες. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας, αλλά παρακαλείστε να μην προβείτε σε μείζονες αλλαγές της παρούσας πολιτικής, αν πρώτα δεν τις θέσετε σε συζήτηση με τη συμμετοχή όλων.

Η φραγή κάποιου χρήστη από διαχειριστή της Βικιπαίδειας μπορεί να επιβληθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους παρακάτω λόγους:

Πίνακας περιεχομένων

Χρονική διάρκεια φραγήςΕπεξεργασία

Σκοπός της φραγής είναι η εκτόνωση μιας διαμάχης ή η πρόληψη και όχι η τιμωρία. Συνεπώς, η χρονική διάρκειά της σχετίζεται με την πιθανότητα επανάληψης της ανάρμοστης συμπεριφοράς του χρήστη. Οι διαχειριστές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπ' όψη τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς, καθώς και αν ο ίδιος χρήστης την έχει επαναλάβει στο παρελθόν.

Φραγές σε δυναμικές IP διευθύνσεις είναι συνήθως μικρότερης διάρκειας σε σύγκριση με φραγές που επιβάλλονται σε εγγεγραμμένους χρήστες ή στατικές IP, προκειμένου να αποφεύγονται παρενέργειες έναντι άλλων χρηστών που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση.

Περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς (προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, εκφοβισμός, προσωπικές επιθέσεις κ.λ.π) τυπικά οδηγούν σε φραγή διάρκειας μίας ημέρας ή μεγαλύτερης, αν πρόκειται για συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται. Λογαριασμοί των οποίων μοναδική συνεισφορά είναι η παρενόχληση μπορούν να υποστούν φραγή αόριστης διάρκειας. Φραγές που αποσκοπούν στην προστασία της Βικιπαίδειας διαρκούν τυπικά τόσο όσο εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο.

Επιβολή φραγήςΕπεξεργασία

Από τη στιγμή που διαχειριστής επιβάλει φραγή σε οποιονδήποτε χρήστη, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιμένει να παρέλθει η διάρκεια της φραγής που του έχουν θέσει. Μέχρι να παρέλθει, μπορεί:

  • να γράψει στη σελίδα συζήτησής του τεκμηριωμένα, για να καταγγείλει κάποια συμπεριφορά ή για να διεκδικήσει το δίκιο του
  • να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας

Αν παραβεί τους παραπάνω κανόνες ή παραβεί άλλους (π.χ. να κάνει προσωπικές επιθέσεις μέσω της σελίδας συζήτησής του), τότε οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να επιμηκύνουν τη φραγή του, και αν χρησιμοποιεί τη λειτουργία e-mail προς τους υπευθύνους του OTRS, για να προσβάλει ή να επιτεθεί σε χρήστες, είναι δυνατόν να του αφαιρεθεί και το δικαίωμα να στέλνει e-mail μέσω της Βικιπαίδειας.

Αντιμετώπιση φραγήςΕπεξεργασία

Μετά την επιβολή φραγής από διαχειριστή, ο χρήστης, αν θεωρεί ότι αδικείται, μπορεί να ακολουθήσει τις εξής διαδικασίες:

  • Να αποστείλει e-mail στον διαχειριστή ζητώντας του την αναίρεση της φραγής που του επιβλήθηκε και κοινοποιώντας το παράλληλα σε όλους τους διαχειριστές, έτσι ώστε η συζήτηση να μην είναι μυστική
  • Να γράψει στη σελίδα συζήτησής του, ώστε η παραπάνω επανεξέταση να γίνεται από κοινού και δημόσια, προσθέτοντας παράλληλα τη σελίδα συζήτησής του στην κατηγορία "Αιτήσεις για άρση φραγής".
  • Να αποστείλει e-mail στο info-el@wikimedia.org

Αν οι διαχειριστές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχουν δίκιο, τότε ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να περιμένει να παρέλθει η διάρκεια της φραγής του.

ΕνημέρωσηΕπεξεργασία

Οι διαχειριστές, όταν προχωρούν στη φραγή κάποιου χρήστη, ενημερώνουν για τους λόγους φραγής και τον παραπέμπουν στη σχετική σελίδα (Βικιπαίδεια:Φραγή), έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει γνώση των κανόνων που ισχύουν για τους έχοντες φραγή.