Αυτός ο λογαριασμός έχει φραγεί από την επεξεργασία της Βικιπαίδειας.
Αυτό δεν επηρεάζει την δυνατότητά σας να διαβάζετε σελίδες της Βικιπαίδειας.

Ο λογαριασμός $7 έχει φραγεί (αποκλειστεί) από $1 για τον ακόλουθο λόγο:

$2

Η φραγή θα λήξει $6.

Ακόμη και όταν έχετε φραγεί, συνήθως θα μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε την σελίδα συζήτησης χρήστη σας και να στείλετε email σε διαχειριστές και άλλους συντάκτες.

Για πληροφορίες για αίτημα για άρση φραγής δείτε Πρότυπο:Unblock.

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι: Πολιτική φραγής