Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Εικόνες και πολυμέσα

Επιχείρηση Εικόνες και πολυμέσα

Σκοπός της βικιεπιχείρησης Εικόνες και Πολυμέσα είναι η οργάνωση και βελτίωση της διαχείρισης και της απρόσκοπτης εισαγωγής εικόνων και άλλων πολυμέσων στην Βικιπαίδεια. Αντικείμενα της επιχείρησης είναι η δημιουργία, ανάκτηση, βελτιώση, διαχείριση και παρακολούθηση της εικονογράφησης.

Ειδικότερα και μη περιοριστικά στο άμεσο ενδιαφέρον της επιχείρησης είναι:

Σχετικές βικιεπιχειρήσειςΕπεξεργασία

ΤομείςΕπεξεργασία

Παλαιότερες προσπάθειεςΕπεξεργασία

ΕργαλείαΕπεξεργασία

 • Εργαλεία
  • CommonsClash - Εντοπίζει αρχεία που έχουν το ίδιο όνομα με εικόνα στα κοινά (όχι κατ' ανάγκη διπλότυπα)
  • Αll no information - Εντοπίζει αρχεία χωρίς το Πρότυπο:Πληροφορίες εικόνας
  • UntaggedImages - Εντοπίζει αρχεία χωρίς πινακίδα πνευματικών δικαιωμάτων
  • OrphanImages - Εντοπίζει ορφανά αρχεία
  • Move-to-commons assistant - Χρησιμεύει για τη μεταφορά εικόνων στα Κοινά
  • FIST - Εντοπίζει λήμματα χωρίς αρχεία, ενώ υπάρχουν ανάλογα αρχεία σε άλλες Βικιπαίδειες ή ιστοτόπους
  • Images for biographies Εντοπίζει λήμματα βιογραφιών χωρίς αρχεία, ενώ υπάρχουν ανάλογα αρχεία σε άλλες Βικιπαίδειες ή ιστοτόπους

Προβληματικά αρχείαΕπεξεργασία

2011Επεξεργασία

1/1/11 1/2/11 1/3/11 1/4/11 1/5/11 Σήμερα
Εικόνες από άγνωστες πηγές 3 14 11 21 10 674
Εικόνες με άγνωστη άδεια 0 13 0 0 0 -1
Εικόνες με ελλιπή περιγραφή 3 14 12 7 5 255
Εικόνες με λάθος άδεια 0 0 0 0 1 41
Ορφανές εικόνες 0 0 0 0 0 0
Εικόνες χωρίς αιτιολόγηση εύλογης χρήσης 103 103 104 104 104 136
Εικόνες εκτός κατηγορίας 1 0 22 0 27 ;;;
Αχρησιμοποίητες εικόνες 37 66 77 68 19 ;;;

2010Επεξεργασία

1/1/10 1/2/10 1/3/10 1/4/10 1/5/10 1/6/10 1/7/2010 1/8/10 1/9/10 1/10/10 1/11/10 1/12/2010
Εικόνες από άγνωστες πηγές 591 728 659 589 550 322 293 197 74 18 5 1
Εικόνες με άγνωστη άδεια 42 32 29 24 0 0 0 1 1 0 1 1
Εικόνες με ελλιπή περιγραφή 493 640 583 513 456 196 195 141 71 44 41 1
Εικόνες με λάθος άδεια 103 106 105 107 104 62 49 43 38 34 17 0
Ορφανές εικόνες 10 10 9 7 7 7 7 7 5 5 0 0
Εικόνες χωρίς αιτιολόγηση εύλογης χρήσης 8 141 142 142 176 120 115 113 108 104 103 105
Εικόνες εκτός κατηγορίας 0 1 6 0 3 14 1 1 4 0 1 0
Αχρησιμοποίητες εικόνες 87 96 81 27 14 30 40 22 36 31 20 14

2009Επεξεργασία

1/6/09 1/7/09 1/8/09 1/9/09 1/10/09 1/11/09 1/12/09
Εικόνες από άγνωστες πηγές 94 124 185 278 242 283 333
Εικόνες με άγνωστη άδεια 60 43 42 42 32 31 44
Εικόνες με ελλιπή περιγραφή 117 156 232 303 269 267 344
Εικόνες με λάθος άδεια 5 22 45 69 71 71 76
Ορφανές εικόνες 10 31 29 29 13 10 10
Εικόνες εκτός κατηγορίας 0 0 0 1 3 3 1
Αχρησιμοποίητες εικόνες 25 31 20 15 26 65 69

ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία