Συγχώνευση είναι η διαδικασία ένωσης δύο ή περισσότερων σελίδων σε μια σελίδα. Γίνεται με την αντιγραφή μέρους ή όλου του κειμένου της αρχικής σελίδας (ή των αρχικών σελίδων) στη σελίδα προορισμού και στη συνέχεια η αρχική σελίδα (ή οι αρχικές σελίδες) γίνεται ανακατεύθυνση της σελίδας προορισμού.

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να κάνει μια συγχώνευση. Δεν απαιτείται άδεια ή συζήτηση. Αν θεωρείτε ότι η συγχώνευση είναι αναμφίβολη, απλά κάντε την (αν και μπορεί να αναιρεθεί). Διαφορετικά, η συγχώνευση πρέπει να γίνεται κατόπιν πρότασης και συζήτησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Δείτε ακόμη Επεξεργασία